‘Producten voor eerste levensbehoeften moeten betaalbaar zijn en overal dezelfde prijs hebben’

Ondanks ‘mooie woorden’ minister onvoldoende controle op ad hoc prijsstijgingen in winkels en supermarkten


De prijzen van producten in winkels en supermarkten worden nog steeds a la dol en, zo lijkt het, ad hoc verhoogd. Wekelijks wordt de burger onaangenaam verrast wanneer die in een supermarkt de bon van de boodschappen onder ogen krijgt en constateert dat er weer diverse producten van de ene dag op de andere in prijs zijn verhoogd. Dit, terwijl die gekochte producten in een supermarkt elders worden verkocht voor compleet andere bedragen. Het heeft veel weg van ‘anarchistisch’ handelen. Er lijkt geen ‘beleid’ te zijn bij de winkeliers achter de vele ad hoc prijsverhogingen. En controle is er nauwelijks en dat opent voor winkeliers de weg om gewoon door te gaan met het verhogen van prijzen.

Dagblad Suriname had in een poll op zijn website gevraagd of het geen tijd wordt dat de regering ervoor gaat zorgen dat de prijzen van producten voor eerste levensbehoeften betaalbaar blijven en overal hetzelfde zijn. Maar liefst 95 procent van de uitgebrachte stemmen (1.337) vindt het inderdaad hoogst tijd dat de regering gaat toezien op stabiele prijzen van producten. Slechts 5 procent (76 stemmen) lijkt geen problemen te hebben met de vele prijsverhogingen van producten. Er lijkt dus veel werk aan de winkel voor minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. 

Controleplan op papier is mooi

Haar ministerie heeft overigens een mooi plan, dat als doel heeft ‘het beheersbaar houden van de prijzen van basisgoederen na de unificatie van de koers en toezien op handhaving van de Wet Economische Delicten’. EZ wil dat winkeliers een schriftelijk verzoek richten aan de minister met daarin vermelding van de hoogte van een voorgenomen prijsverhoging, de redenen en de datum waarop de prijsverhoging zal ingaan. Maar, het lijk voor de hand te liggen dat weinig winkeliers dat doen en de vraag is hoe het ministerie denkt een en ander te kunnen controleren. Het plan beslaat een periode van 4 maanden. De landelijke prijscontrole is gestart op 14 september en eindigt in de week van 21 december. Sinds 14 september heeft het ministerie de samenleving niet geïnformeerd over de voortgang van de landelijke controle. Ook is de samenleving niet geïnformeerd of, en zo ja, hoeveel winkeliers zijn beboet voor het verhogen van prijzen van producten zonder die verhogingen bij het ministerie te melden.

Bodem van de portemonnee

Een uitgewerkt plan op papier is mooi en ongetwijfeld met de juiste intenties opgesteld, maar het plan moet vervolgens wel op een adequate wijze in de praktijk worden uitgevoerd en vervolgens moet ook de samenleving geïnformeerd worden. Het is immers de samenleving, die klaagt over de alsmaar stijgende prijzen. In de praktijk blijkt echter dat prijzen van producten in winkels en supermarkten nog steeds ad hoc, plotseling, worden verhoogd tot woede van de burgers, die daar telkenmale mee worden geconfronteerd en de bodem van hun portemonnee steeds vaker zien. Het heeft er alle schijn van dat minister Walden de nodige creativiteit ontbeert om de juiste directieven te geven. Leiderschap moet inspirerend zijn en stimulerend. Een dergelijk leiderschap zou een positief effect moeten hebben op onder andere het bedrijfsleven en vooral motiveren.

Als ministerie moet je creatief zijn in je beleid en oog en oor hebben voor geluiden uit de samenleving. Vooral het geluid van burgers, die zich dagelijks ergeren aan de constant veranderende prijzen van producten in winkels en supermarkten. Die burger merkt niets van enige prijscontrole. De burger heeft geen een keer een controleur gezien. Dat is het geluid uit een geïrriteerde samenleving. Het ontbreekt vanuit het ministerie aan communicatie met de burger.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: