Gouden huwelijk voor echtpaar Karijontani – Martowitono

Het echtpaar Karijontani – Martowitono heeft hun gouden huwelijk ( 50 jarig huwelijk) mogen gedenken. Dagblad Suriname verkreeg de volgende informatie van BIC Wanica Zuid-Oost. Op 18 december 1970 trad het echtpaar Karijontani – Martowitono in het huwelijk.

Echtgenoot Karijontani Ramelan is geboren in het district Suriname op 27 juli 1947. In zijn jonge jaren was hij muzikant en hij bespeelde de gitaar. In zijn loopbaan had hij 12 jaren bij de Kersten N.V gewerkt en daarna 26 jaren tot zijn pensionering bij SWM. Als hobby had hij voetballen en hij speelde voor club Young Indra. Echtgenote Martowitono, Samijem Anne is geboren in het district Suriname op 26 januari 1954. Zij heeft 36 jaren gediend bij het ministerie van Sozavo en wel tot haar pensionering. Daarnaast had zij ook de zorg over het gezin op zich genomen. Haar hobby’s waren hengelen en dansen.

Uit het huwelijk zijn er 3 kinderen geboren waaronder 2 zonen en 1 dochter. Verder hebben zij ook 3 kleinkinderen. Hun geloofsovertuiging is de Islam. Het echtpaar mocht bezoek ontvangen van de Districtssecretaris dhr. Dompig Stephen die de Districtscommissaris  dhr. Goelaman M.S. vertegenwoordigde, in tegenwoordigheid van zijn staf . De gebruikelijke enveloppe, een bloemstuk en ingelijste foto werd overhandigd aan het echtpaar.

Khoesiaal P.

error: Kopiëren mag niet!