Export van etherische oliën naar Europa

Ondernemers, handelaren, landbouwers en boeren klagen altijd het meest. Vaak wordt de overheid gechanteerd om persoonlijk voordeel te halen. Hiermee wordt niet per se afgegeven op Surinamers. Volkswijsheid houdt ons voor: “Als de boeren niet meer klagen en de pastoors niet meer vragen, dan nadert het einde der dagen. Daarmee wordt aangegeven, dat de mens nooit veranderd.

Een uitzondering op de regel

In de wandelgangen van Akmos (Associatie van Kleine in Middelgrote Ondernemingen) werd gesproken over een lid, een uitzondering op de regel, die ondanks de crises die Suriname plagen, ogenschijnlijk weinig of niets te niets te klagen heeft. De onderneming slaat zelfs de vleugels uit. Ingaande 2021 zal er een aanvang worden gemaakt met de export van Surinaamse etherische oliën naar Europa.

Mahabier Spititual Power Store

Mahabier Sprititual Power Store aan de Indira Gandhiweg. De hoofdwinkel staat aan de Koningstraat.

Desgevraagd bevestigde directeur Arnold Mahabier van A.S. Mahabier Spiritual Power Store: “Het is niet van de een op de andere dag gekomen. Na een gedegen voorbereiding en het leggen van zakelelijke contacten wordt er aan het begin van het komend jaar, een aanvang gemaakt met de export etherische oliën. Onder andere naar Nederland en België. Het is waar, ik ben lid van de Akmos, maar de bewering, dat mijn onderneming niet te lijden heeft van de crises en het Coronavirus is niet juist. Iedereen is aangeslagen. Wel kan gezegd worden dat onze ondernemerspraktijken in de geestelijk sfeer, juist in tijden van nood de mens aanspreekt.”

Familiebedrijf

‘De geschiedenis van A.S. Mahabier Drugstore begint in 1963. Mijn vader Alfred Sukhnandan Mahabier was werkzaam bij Apotheek C.R. Singh aan de Maagdenstraat, waar hij de knepen van het vak leerde. Hij vestigde zich als zelfstandig ondernemer, of beter gezegd familiebedrijf. Drogisterij Xacrisyra, een eenmanszaak werd overgenomen van mevrouw Johanna Wong-A-Ton-Boetius. Mama was bij alles betrokken. Haar naam Kausila Makabier-Radoe staat dan ook in de oprichtingsstukken van Drogisterij A.S. Mahabier.”

Etherische oliën

“Drogisterij Mahabier begon aan de Koningstraat te Land van Dijk, waar er overwegend creolen wonen.  Mijn vader fabriceerde etherische oliën, mengsels van vluchtige aromatische oliën waaronder 7-geesten, vervaardigd uit plantmateriaal. Oliën werken kalmerend, hebben helende werkingen. In de Surinaamse volksgeneeskunst is het niet weg te denken. Het is de lucht van de hemel, zeven is ondeelbaar, het is het getal van de volheid. Het biedt met verscheidenheid van krachten, gaven en werkingen, reiniging, troost, bemoediging en een houvast in het leven. In de volksgeneeskunst wordt het medicinaal ingezet. Het product is landelijk verkrijgbaar in drogisterijen en andere verkooppunten.”

Landelijk verkrijgbaar

“In het voorbijgaan van de winkel werden de bewoners van Frimangron en Van Dijk aangenaam geprikkeld door de sterke hemelse geur van 7- Godsgeesten, die rond de winkel hing. Zeven Geesten is tot de dag van vandaag het meest succesvolle product van fabrikant Mahabier. De Drugstore staat ook bekend om haar Swit Watra, oso dresi en andere preparaten. Wij bieden vrijwel alles aan wat in de Surinaamse volksgeneeskunst nodig is.”

Volksgeneeskunst

Een cultureel hoekje in het kantoor van Mahabier.

 Onder het volk leven, opvattingen over ziekten en daartegen gebruikte geneesmethoden. De traditionele geneeskunde heeft een plaats in Suriname. Cultuur, geloof en ervaringen worden gebruikt om de gezondheid te handhaven dan wel om lichamelijke en psychische ziekten te voorkomen, te diagnosticeren, te behandelen en of te genezen. Volksgeneeskunst is een belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg. Volks- en natuurgeneeswijze worden beroepsmatig uitgeoefend binnen alle bevolkingsgroepen. Mensen die gezondheid en genezing zoeken wedden niet op een paard. Naast de officiële gezondheidszorg, wordt er geloof gehecht aan de volksgeneeskunst.

Gave en ervaring

Volgens het relaas van de Mahabier heeft het succes van zijn onderneming voor een deel te maken met het geestelijk leven, gaven, kunde en ervaring van zijn familie: “Wij belijden het hindoegeloof. Opa Hanoeman Mahabier was nauw betrokken in mandirs, hij bekleedde naast de pandit de hoogste functie. Hij was bedreven in de volksgeneeskunst. Hij had een huispraktijk waar personen van alle geslachten, geloven, rassen en sociale achtergronden voor genezing en bevrijding aanklopten. Wij zijn van huis uit spiritueel multicultureel. Mijn familie is altijd spiritueel bezig geweest, vader was ook een devoot gelovige. In leven was hij voorzitter- bestuurslid van de mandir en sociaal culturele organisaties.”

Goede levenswandel

De levenswandel van de familie Mahabier heeft voor de juiste geestelijke instelling, psychologisch inzicht en ervaring gezorgd die een drogisterij ten goede komen. “Door onze deskundigheid, voelen wij aan, weten wij wat er bij de mensen speelt die onze winkels komen binnenstappen. Onze benadering is bewust en onbewust daarop aangepast. Wij verstrekken desgevraagd advies. Geven de juiste gebruiksaanwijzingen van oso dresi en andere middelen. De cliënten raken daardoor op hun gemak. Dat is ook onderdeel van het genezingsproces.”

Internationale klantenkring

De heer Mahabier gaf aan: De multiculturele power store houdt zich bezig met alle culturen. De klantenkring bestaat uit alle bevolkingsgroepen. Traditionele-, cultuurgenezers-, geestelijken en andere personen met wie wij goede samenwerkingsverbanden kennen. Ook Cubanen, Brazilianen en andere buitelanders behoren tot onze klantenkring. Sjamanen en dresiman zijn zowel onze leveranciers en afnemers. Wij hebben niet alleen klanten die op culturele attributen uit zijn. Het bedrijf kent ook een textiel (pangis)-, Cosmetica –  een bijouterie en vrouwenafdeling.” Akmos-voorzitter Soekhlal: “ondernemers als Mahabier helpen de economie stuwen. Hij is een inspiratie voor ondernemend Suriname.

HD

error: Kopiëren mag niet!