Covid-maatregelen verder aangescherpt – Avondklok in weekeinden van 19.00 – 05.00 uur

Roadblocks op wegen van en naar goudvelden

Aantal vluchten naar Nederland nu twee per week

De regering is tot de conclusie gekomen dat rigoureus ingrijpen de beste manier is om de gezondheid van de Surinaamse samenleving zo goed als mogelijk te waarborgen. In dat kader zijn navolgende regels per 16 december 2020 van kracht:

  • Alle verleende toestemmingen voor evenementen worden per ommegaande aangehouden. Dit geldt ook voor evenementen onder auspiciën van de overheid.
  • Restaurant zijn slechts open voor afhaal.
  • Begrafenis mogen onder de voorwaarde van 10 personen bij roulatie.
  • Bij religieuze bijeenkomsten zijn maximaal 10 personen toegestaan.
  • De regering zal geïdentificeerde risicogebieden bekendmaken.
  • Het samenscholingsverbod zal gelden voor groepen groter dan 10 personen
  • Gedurende de zaterdag en zondag geldt de lockdown van 19:00 tot 05:00 uur
  • Van maandag tot en met vrijdag is de lockdown gesteld van 21:00 tot 05:00 uur
  • Het aantal vluchten naar Nederland brengt de regering terug naar 2 per week.

Deze maatregelen zullen naar gelang het verloop van het aantal besmettingen op of indien nodig voor 22 december 2020 worden bijgesteld.

Om de samenleving beter te beschermen komt er verscherping van controle en naleving in het bijzonder bij alle bruggen na lockdown. Ook zullen er roadblocks op wegen van en naar goudvelden worden opgezet. Verder zullen de maatregelen met betrekking tot naleving van thuis quarantaine danig worden aangepast.

De regering brengt onder de aandacht dat de laatste golf in augustus de ziekenzorg aan de rand van de afgrond heeft doen balanceren. Een herhaling of zelfs verergering dreigt en om een ramp van die proporties te voorkomen voelt de regering zich genoodzaakt nu ferm in te grijpen, zo meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Met het aantal besmettingen van 22 op 14 december is het percentage besmetting, na de Covid-19 test, consequent op 18% gebleven. 

‘Ons streven was maximaal 10%, terwijl de WHO een aanbeveling doet van zelfs 5% besmettingsgraad. De reële prognose is dat er een toename kan komen. Suriname zal dus door de zure appel van preventie moeten heen bijten. Wij treffen harde maatregelen, waardoor wij de bevolking zeker kunnen beschermen. Het alternatief is mildere maatregelen treffen. Hierdoor is het echter manifest dat wij problemen krijgen.’

Tot nog toe zijn er geen besmettingen geconstateerd bij casinobezoeken of bij bezoek aan recreatieoorden. Voor hen zijn er dan ook geen aangepaste maatregelen. ‘Wij doen ook een beroep op de totale bevolking om de ter plekke geldende Covid-19 protocollen steeds nauwlettend op te volgen. Alleen zo kunnen wij locaties en omstandigheden weer op de lijst van het toegestane plaatsen.’

error: Kopiëren mag niet!