Minister Walden en economisch beleid lijken ver uit elkaar te liggen

Onduidelijk of Walden weet hoe export te verbeteren en wat gedaan moet worden om productie te verhogen

Minister Saskia Walden van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft afgelopen dinsdag een werkbezoek gebracht aan Moengo en Albina in het district Marowijne. Zij is minister van een, in deze tijd van economische malaise zeer belangrijk, essentieel ministerie en zou dagelijks in de weer moeten zijn om beleid te ontwikkelen voor onder andere het verhogen van de productiecapaciteit van het land en voor het enig uitzicht bieden aan ondernemers dat zij nog een toekomst hebben.

Tijdens haar bezoek aan de beide dorpen heeft zij diverse uitspraken gedaan, die de nodige vragen onbeantwoord hebben gelaten. Uitspraken ook, waarbij de doorsnee burger zich zal afvragen: wat bedoelt Walden hiermee, wat bedoelt Walden daarmee, weet zij zelf wel wat ze zegt, waarom slingert ze uitspraken in de ether zonder die uitspraken ook maar enigszins een beetje toe te lichten?

Ondernemers faciliteren

Zo heeft de bewindsvrouw gezegd dat zij in goede samenwerking met onder andere de ressortraadsleden wil werken aan consumentenzorg en facilitering van ondernemers per ressort. Hoe zij ondernemers wil faciliteren, wat zij feitelijk hiermee heeft bedoeld, is ook verre van duidelijk. Ze sprak over het scheppen van exportmogelijkheden. Dat is een slag in de lucht van de minister, immers, weet zij wel hoe export van producten bevorderd kan worden? Welke handvatten reikt zij de ondernemers aan? Verder zei ze tijdens haar werkbezoek dat trainingen aangeboden kunnen worden en ‘goedkoop kapitaal voor de aanschaf van goederen, zoals machines voor de productie’. En weer bleef Walden steken in algemene opmerkingen, waarbij men zich zal afvragen wat ze feitelijk heeft bedoeld. Trainingen aanbieden. Waaraan moet gedacht worden, wat voor soort trainingen? En, wat verstaat zij onder ‘goedkoop kapitaal’ en wat voor machines voor welke productie?

Clichés  

Ook zei Walden zich sterk te gaan maken voor verbetering van informatievoorziening naar consumenten en winkeliers, zodat hun problemen kunnen worden opgelost. Walden zei: ‘Door samen te werken, kom je tot oplossingen.’  Dat is uiteraard een cliché. Dat is praten met meel in de mond. Op welke wijze zij die informatievoorziening wil verbeteren, liet zij in het midden. Daarnaast zal de gewone burger zich afvragen hoe een consument of een winkelier zijn of haar problemen kan oplossen door een verbeterde informatievoorziening. Ze had een en ander feitelijk al zeker een maand na haar aantreden kunnen aanvoeren. Maar, nu pas komt ze met dergelijke opmerkingen, terwijl de covid-pandemie inmiddels zeer hard in de samenleving heeft toegeslagen.

Staat Walden met beide benen in de samenleving?

Tot slot is minister Walden ook ingegaan op het uitvoeren van winkelcontroles. Volgens haar gaan districtsraads- en ressortraadsleden getraind worden in onder andere het doen van ‘prijsopnames’, ‘om te voorkomen dat er prijsopdrijving plaatsvindt’, ter bescherming van de consument. Maar, zal de burger zich meteen afvragen, prijzen van welke producten gaan gecontroleerd worden? En, wat doet de minister wanneer een winkelier ad hoc plotseling prijzen van producten in zijn of haar winkel of supermarkt verhoogt? Er lijkt geen enkele sprake te zijn van sancties of andere maatregelen tegen zo’n winkelier. Daarenboven heeft Walden verklaard dat goederen betaalbaar moeten blijven. Maar, weet zij niet, staat zij niet met beide benen in de samenleving, dat goederen juist niet betaalbaar zijn? Immers, prijzen blijven maar stijgen en de burger moet meer en meer gaan hosselen om in zijn of haar levensonderhoud te kunnen blijven voorzien.

NPS-Assembleelid Patricia Etnel zei donderdag nog in de assemblee dat de controle van prijzen in de winkels en supermarkten door het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie niet werkt. ‘Ik heb de afgelopen periode gezien dat de minister zelf is geweest naar plekken om dit aan te kaarten. Men is vanaf 2016 bezig prijscontroleurs in te zetten, maar na een aantal jaren merk je dat dit ding niet werkt. Het wordt met de dag erger. Ik denk dat je nu al niets kan doen met een SRD 20. Ik denk dus aan de mensen met hun lage inkomens, SRD 1.000, SRD 2.000 en zelfs mensen met SRD 3.000, zitten echt te kijken. Wat gaat er gebeuren met de prijzen en met name de eerste levensbehoeften, want het kan zo niet verder gaan. Want wat er gebeurt in de winkels, is gewoon te gek.’

Training

Het zou wellicht goed zijn wanneer de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zelf eens getraind gaat worden in alle door haar te Moengo en Albina opgeworpen issues en vooral in hoe te communiceren met de samenleving en anderen en hen van de juiste volledige informatie te voorzien. 

Een economie kan niet draaiende worden gehouden en opgestuwd worden, wanneer een minister beleid tracht te maken die nauwelijks benaderbaar is en tijdens werkbezoekjes allerlei algemene, cliché en nauwelijks onderbouwde opmerkingen maakt. 

Dagblad Suriname heeft getracht een reactie van Walden te krijgen naar aanleiding van haar bezoek aan Albina en Moengo, maar een reactie is, vooralsnog, uitgebleven.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: