Avondklok vanaf 15 december van 21.00 uur tot 05.00 uur

Geen pagara estafette op 31 december

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft in een op televisie uitgezonden toespraak maandagavond gezegd, dat de avondklok vanaf dinsdag 15 december zal gelden van 21.00 uur tot 05.00 uur. ‘Jammer genoeg zien wij de afgelopen dagen een zorgwekkende stijging in het aantal besmettingen. We zijn gegaan van nul besmettingen per dag naar dagen waarop we zes en tien besmettingen gezien hebben, het afgelopen weekend. Dit is het moment om erger te voorkomen’, sprak de bewindsman. De bron van de stijging is terug te traceren naar een aantal clusters, te weten Brazilianen uit Frans-Guyana, uit de goudvelden en besmettingen die plaatsvinden tijdens evenementen.

‘De relatief snelle groei van het aantal besmettingen kan catastrofaal zijn. Als regering zijn we meteen overgegaan tot actie en relevante actoren zullen zich de komende dagen toeleggen op strengere controle op de naleving van protocollen op openbare activiteiten. Daarnaast, is een multidisciplinair team ingesteld, bestaande uit onder andere de Arbeidsinspectie, Milieu Inspectie, politie, militairen en de bestuursdienst. Deze zullen waar nodig ondersteuning verlenen aan het Quick Response Team.’

Ramadhin: ‘De bezorgdheid heeft ook te maken met het huidig straatbeeld in Suriname. Er zijn consequent steeds meer feesten. Er zijn steeds meer plekken die de regels overschrijden. Wij weten dat mensen in een feeststemming zijn. Ik wil echter benadrukken dat wij landgenoten zullen verliezen, als dit gedrag verder gaat. Er zullen meer mensen in ziekenhuizen belanden en zoals we eerder gezien hebben, overlijden.’

‘Dit dwingt ons met spoed 2 besluiten door te voeren, welke zullen gelden tot nader order:

1) Het Uitgaansverbod geldt vanaf dinsdag 15 december van 21:00 uur tot 05:00 uur.

2  Het samenscholingsverbod geldt voor groepen van groter dan 20 personen.

Daarnaast zal de controle aan de grens met Frans-Guyana geïntensiveerd worden;

Er zullen geen vergunningen uitgegeven worden voor feesten gedurende de maand december. Ook niet voor outdoor events;

Er zal geen pagara estafette zijn op 31 december en ook de vuurwerkverkoop zal streng gecontroleerd worden.

‘Aan de hand van de ontwikkelingen in Nederland, houden we rekening met aanpassingen in het huidig luchtverkeersbeleid. Hiervoor worden er van de week intensieve gesprekken gevoerd met actoren binnen de luchtvaartsector’, zei Ramadhin.

Vanaf dinsdag 15 december gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 1

Het uitgaansverbod wordt ingesteld van 21:00 uur tot 05:00 uur. 

Maatregel 2

Geen samenscholing van groepen groter dan twintig personen.

Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal nog steeds geen dispensatie worden verleend.

Maatregel 3

Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten, zijn uitsluitend toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Het aantal toegestane aanwezige personen wordt bepaald door de beschikbare capaciteit van de desbetreffende ruimte.

De maatstaf is gesteld op niet meer dan 1 persoon per 5 vierkante meter tegelijkertijd.

Maatregel 4

Recreatieve sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden, zonder scheidsrechters en/of toeschouwers.

Onverkort blijft van kracht dat sporten met intensief contact nog niet zijn toegestaan.

Maatregel 5

Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water, is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6

Bordelen, bars, nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven gesloten. Er zullen sancties volgen indien genoemde plekken, ondanks het verbod toch open zijn.

Maatregel 7

Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open, tenzij zij beschikken over terrassen in de openlucht.

Verder zijn opengesteld markten, recreatieoorden, casino’s, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, sportscholen, yoga, dansscholen, aerobics, zumba en sport- of fitnesscentra.

Contact beroepen, zoals de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops.

Dit alles volgens de geldende protocollen, met inachtneming van de Covid-19 maatregelen.

Maatregel 8

De grens via de lucht blijft partieel geopend voor personenverkeer, mits wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend, voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is. De detailinformatie wordt verstrekt aan de desbetreffende actoren in de luchtvaartsector.

Maatregel 9

Vluchten naar het binnenland worden slechts ondernomen onder naleving van de geldende luchtvaart protocollen.

Maatregel 10

Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: