Inheemse organisaties verwerpen verzoening tussen Jungle Commando en Tukayana

“Wij distantiëren ons van het verzoeningsritueel, dat opgezet is door vicepresident Ronny Brunswijk en Vernon James, de nieuwe commandant van de Tukayana”, aldus het inheems platform Esav. Stichting Kaikoesie, Inheemse Moeders van de Mamabong, de inheemse activisten Audrey Christiaan, Masuanere, Cipam Tamusi en Ingrid King hebben in verband met het verzoeningsritueel tussen het Jungle Commando en de Tukayna het volgende afgewezen. Er is geen overleg gepleegd met inheemse organisaties. De ceremonie heeft plaatsgevonden zonder medeweten van de bestuurlijke organen van de 52 inheemse dorpen, ook niet met het verenigde inheemse overlegorgaan, de Vids.”

Waar zijn onze inheemse broeders?

“Op zondag 6 december jongstleden hebben de guerrillagroeperingen, die in de binnenlandse oorlog van 1983-1987 tegenover elkaar stonden, een verzoeningsritueel uitgevoerd. Hoe is het mogelijk dat een vicepresident zich profileert als oud-guerrillaleider? Deze periode ligt achter ons, alle guerrillastrijders hebben amnestie gekregen. Verzoening gaat niet zomaar, er moet eerst opgehelderd worden waar de verdwenen Iinheemse broeders zijn begraven, die tijdens de binnenlandse oorlog (drugsoorlog) zijn vermoord.

Piai

“Tukayana is de oorlogspiai. Het inzegenen van de oorlogspiai is door ervaren piai’s bewerkstelligd door middel van rituelen te Akarani ter bescherming van onze dorpen tijdens de binnenlandse oorlog (drugsoorlog).  Het Jungle Commando heeft onze dorpen geterroriseerd, inheemse vrouwen werden verkracht en de omgeving van onze dorpen werden onveilig gemaakt. Veel inheemsen vluchtten naar Frans-Guyana. Stichting Moshiro was van plan om een vluchtelingenkamp op te zetten te Maho. Als reactie hierop zijn de dorpsoudsten en wijze mannen bijeengekomen te Akarani. Daar hebben de piai’s Moeroetawera, Cintanie, Arichero, Tukayana en Tukayanare rituelen uitgevoerd.”

Bouterse kapselde de Tukayana’s in

“De inheemse strijders ondergingen een beschermende behandeling om onze dorpen en mensen te behoeden in de binnenlandse oorlog. De onbevreesde groep die hard heeft gestreden, werd de Tukayana Amazones genoemd. Bouterse kreeg dit te horen en heeft de groep Tukayana Amazones ingekapseld en Matto en Thoma als leiders aangesteld.”

Jacht op en moord van de groep van Pico

“De Tukayana-groep was niet in het leven geroepen om voor het leger te vechten. Strijder Pico Sabajo was zich hiervan bewust en heeft een groep mannen om zich heen verzameld aan wie hij de vraag stelde: Voor wie vechten jullie, voor het leger of voor de inheemsen? Dit kwam Bouterse ter ore. Hij gaf opdracht de jacht op Pico en zijn mannen te openen. Zij werden overmeesterd gevangengezet en vervolgens bruut vermoord tijdens een zogenoemde reconstructie om een voorbeeld te stellen voor alle andere inheemse opstandelingen. Er zijn toen een leugens verkondigd om de moord op hen te rechtvaardigen. Gezegd werd dat Pico en zijn aanhang aan drugssmokkel deden en daarvoor waren afgestraft.”

Brunswijk wil zich schoonwassen

“Tijdens de vredesonderhandelingen van 1992 werd grondenrechten in het vooruitzicht gesteld. Ronny Brunswijk heeft tijdens de vredesonderhandelingen verklaard dat hij niet voor inheemse grondenrechten vecht. Dat hij zich nu schoon wil wassen, zou een gelegenheid voor hem zijn om de collectieve grondenrechten in orde te maken, wat Bouterse niet is gelukt tijdens zijn presidentschap. Bouterse heeft de mensen misbruikt voor zijn eigen belang. Tijdens de verzoening, die Brunswijk heeft geënsceneerd afgelopen zondag, zien wij opnieuw scheve verhoudingen.”

 Eisen

“De inheemse organisaties zijn niet tegen verzoening. Wel worden excuus en een Inheemse ceremoniële plechtigheid geëist voor de vermoorde groep van Pico Sabajo, waarin zij worden opgedragen aan de grote geest om rust te vinden. Pico Sabajo en zijn strijders moeten in ere worden hersteld en de Wet Collectieve Grondenrechten, die binnenkort wordt behandeld in De Nationale Assemblee, moet aan deze groep worden opgedragen”, aldus meerdere inheemse organisaties.

HD

error: Kopiëren mag niet!