‘Ongekende armoede dreigt voor de burger door alle stijgende vaste lasten en prijzen van producten’

‘Een volk in armoede heeft geen geduld’

De financieel-economische situatie van het land ziet er nog steeds, na een paar maanden regering Santokhi-Brunswijk, beroerd uit. Het moge als algemeen bekend verondersteld worden dat iedereen weet welke failliete boedel de huidige regering heeft geërfd van twee regeringen Bouterse. Zeer hoge en veel schulden en een aanzienlijk begrotingstekort. De regering doet zijn best om uit de crisis te geraken, maar ziet zich daartoe genoodzaakt om ingrijpende maatregelen te treffen. Ondanks een aantal financiële tegemoetkomingen voor bepaalde groepen in de samenleving, kan de regering niet ontkennen dat vele burgers het zeer zwaar hebben. Hosselen lijkt nu voor velen de enige mogelijkheid om in staat te zijn dagelijks brood, olie, rijst en toiletpapier te kunnen kopen. Veel producten zijn onbetaalbaar geworden. Producten in supermarkten blijken van de ene op de andere dag in prijs te zijn gestegen. Die prijzen worden nauwelijks door de verantwoordelijke autoriteiten gecontroleerd. Daarenboven gaat de burger ook nog eens binnenkort geconfronteerd worden met een stijging van de tarieven bij de EBS (Energie Bedrijven Suriname) en SWM (Surinaamsche Waterleiding Maatschappij). De financiële en persoonlijke ellende voor de burger zal nog enige tijd aanhouden. Meer en meer armoede loert om de hoek. 

Een gewone burger, Lucie, lucht haar hart in gesprek met het Dagblad Suriname. Volgens haar heeft de officiële devaluatie van de SRD er alleen maar voor gezorgd dat alles nog duurder is geworden, vooral door de omhoog geschoten douane-koers. Lucie heeft ook op social media de screenshots gezien, waarop tariefsverhogingen van de SWM en EBS worden vermeld en dus feitelijk aangekondigd. Zij is van oordeel dat die verhogingen gefaseerd moeten worden ingevoerd en wel op basis van de te verwachten economische groei. De verhogingen staan overigens nog niet vast. ‘Ik ga al die aangekondigde verhogingen niet meer kunnen betalen. Zal ik dan begin volgend jaar worden afgesloten van elektra en water? Kan me niet voorstellen, a no kan toch? Ik mag hopen dat de regering snel gaat inzien dat het tot heden gevoerde beleid en de nog in te voeren diverse prijsstijgingen leiden tot een dode samenleving, een samenleving zonder plezier, een samenleving waar de zon alleen nog maar aan de  hemel staat en niet meer schijnt in de woonkamers, bij de gezinnen, de ouderen.’

Niet alleen de burger wordt getroffen door alle maatregelen en verhogingen als gevolg van de door Bouterse achtergelaten misère, ook het bedrijfsleven.  Een werkgever van een kleine onderneming in een buurt van Paramaribo zegt tegenover Dagblad Suriname dat ‘alle bedrijven door Bouterse zijn achtergelaten in een deplorabele economie, maar ook door de devaluatie van de munt en de covid-19 pandemie gemiddeld met 50 tot 60 procent achteruitgegaan’. ‘Dit heeft geleid tot grote werkloosheid en vooralsnog is er geen zicht op enige banengroei. Daarenboven gaan we geconfronteerd worden met een ondoordachte tariefsverhoging van energie en water, die grote gevolgen gaat hebben. Een tariefsverhoging door de EBS en SWM, waar juist sprake is van een inefficiënte bedrijfsvoering naast corruptie.’

Het staat volgens de werkgever, die moeite heeft om het hoofd water boven te houden en zijn personeel uit te kunnen betalen, vast dat ook na de covid-19 pandemie herstel van de bedrijven jaren zal duren, daar de economie niet van de ene op de andere dag gaat groeien. ‘We moeten ernstig rekening houden met een verdubbeling van de werkloosheid en ongekende armoede. Ook zullen naar verwachting meer bedrijven failliet gaan en de productie zal, voor zover die er nu is, sterk afnemen. Investeringen in de particuliere sector zijn ook niet te verwachten. Dit alles is een snelkookpan voor arbeidsonrust en acties.’

De werkgever stelt verder, dat de huidige situatie niet is gecreëerd door de regering Santokhi-Brunswijk. ‘De bevolking is kort van memorie en al haar energie en levenslust is verdwenen door de ongekende ravage die is achtergelaten door de regeringen Bouterse-Ameerali en -Adhin. En, let wel, een volk in armoede heeft geen geduld!’

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: