Suriname, sta op en schitter!

Tijdens een rondgang in de stadswijk Frimangron besprak Dagblad Suriname met meerdere willekeurige personen, de leef- en woonomstandigheden in de buurt. De omgang van mensen met de natuur en het milieu is een veelbesproken onderwerp. “De natuur, het milieu en duurzaamheid staan hoog op de maatschappelijke en politieke agenda, maar zijn ver te zoeken zijn in het land. Het wordt tijd, dat politici inzien, dat hun heerschappij de verantwoordelijkheid inhoudt, om verantwoordelijk om te gaan met Suriname. De instellingen, organisaties en individuele personen dienen zich ook opbouwend te gedragen.”

Voorjaarsschoonmaakbeurtwoede

Op de vraag hoe Surinamers zich voordoen in de bijzondere maand december werd geantwoord, werd gewezen op het gebruik. “In deze maand is het gebruik om het huis en de woonomgeving een grote schoonmaakbeurt te geven, het buis verfraaien en mankementen opknappen zijn gebruik. Deze voorjaarsschoonmaakbeurtwoede heerst wereldwijd.

Onderhoud essentieel

De voorkant van de St. Bonicius ziet er verzorgt uit. Maar het brede trottoir van de gemeente is niet om aan te zien. Onkruid heeft de overhand genomen. Kerkgangers en andere voetgangers kunnen er geen gebruik van maken. Het kerkbestuur neemt daarmee haar verantwoordelijkheid en heiligheid niet in acht. Wet en regels worden niet opgevolgd. Dit terwijl het een plicht is om de trottoirs aan alle zijden te onderhouden. Het ergste is, dat het kerkbestuur en de predikers in deze geen voorbeeld geven, dat navolging verdient. De onverzorgde toestand strekt zich uit tot en met Bronsplein, dat om aandacht schreeuwt.

“Dat er in december een schoonmaakwoede ontstaat bij de mens heeft te maken met traditie en symboliek. Het besef, dat de natuur en het milieu de basis zijn van het leven, dringt zich bewust of onbewust op de voorgrond. Echter heeft het er veel van, dat tradities en goede gewoonten vervagen. Onderhoud, schoonmaak en het behouden van bezittingen zijn essentieel willen wij Suriname vooruithelpen. De spontane betrokkenheid van de regering, de bevolking en ingezeten van alle achtergronden, rangen en standen is vereist.”

Waken over Suriname

De Anton de Komstraat is geen elitebuurt, maar het moet gezegd worden, dat de burgerschapszin in meevalt. Een uitzondering daargelaten, doen de bewoners hun best om het woongenot in stand te houden.
 

“Suriname is heel mooi, het is prachtig om er te wonen. Deze rijkdom heeft verzorging nodig. Er moet gewaakt worden over het land. Laten wij onze beschaving tonen. Het bestendigen van positieve gewoonten en gedragsverandering is dringend gewenst. Suriname wordt wakker, sta op, zet je beste beentje voor, sla de handen aan de ploeg en schitter.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: