Voorlichting ministeries, ministers en CDS niet van deze tijd

Negen van de tien ministeries en ministers zijn bar slecht te bereiken voor burgers en media. Ministeries en ministers blinken niet uit in transparantie en professionele voorlichting. Op bijvoorbeeld e-mails en WhatsApp-berichten wordt negen van de tien keer niet gereageerd. Ministers weten de media wel te vinden als zij die nodig hebben, maar vice versa is er verre van een open connectie, een positieve uitzondering daargelaten. Daarenboven, wie is de voorlichter van een ministerie, wie werkt daar, hoe heet die persoon? 

Communicatie Dienst Suriname

Neen, de burger en de media moeten het doen met, een eveneens slecht functionerende, Communicatie Dienst Suriname, CDS. Wie werken er bij die dienst? Ook dat is niet bekend. Slechts een naam is bekend: Alven Roosveld. De man die telkens in beeld is, met een ‘schouderdoek’, wanneer er persconferenties van regerings zijde worden gehouden en in de stress lijkt te schieten wanneer mediavertegenwoordigers zich niet houden aan het aantal door hem, CDS, vastgesteld aantal vragen dat iemand mag vragen. 

Het CDS is vooral een doorgeefluik voor persberichten van ministeries en vooral, meer nog, voor zogenoemde bekendmakingen ‘Aanvraag verdeling perceelland’, waar niemand op zit te wachten. En dan is het CDS ook nog op het internet onder de naam ‘De Boodschap’, ook niet echt handig. Die naam lijkt meer op een of ander kerkelijk genootschap, dan op de naam van een officieel regerings voorlichtingsbureau. De kwaliteit van de door het CDS zelf uitgebrachte artikelen getuigt niet van enige journalistieke- of voorlichting kennis. De artikelen hangen als los zand aan aan elkaar, bevatten veel en allerlei soorten fouten. Welk voorlichtingsbureau van een regering schrijft nu in haar berichten de naam van de president en ministers niet op de juiste wijze? Men zou van een voorlichtingsinstantie van een regering professionaliteit verwachten. Maar, neen, het schort werkelijk aan van alles bij die dienst en in brede zin schort het aan kwalitatief goede en adequate voorlichting.

Rijksoverheid.nl 

Kijk naar andere landen, hoe daar door ministeries en ministers contact onderhouden wordt met de burgers en de media. Laat het CDS eens een voorbeeld nemen aan bijvoorbeeld de Nederlandse wijze van voorlichting vanuit ministeries en ministers. Daar wordt echt professioneel en met kennis van zaken gewerkt, gestructureerd en heel helder en duidelijk, via de website rijksoverheid.nl

Op die website worden keurig per ministerie alle voorlichters vermeld, met e-mailadressen en telefoonnummers en de ervaring leert, dat wanneer je een voorlichter via e-mail benaderd, direct wordt gereageerd via e-mail of zelfs via WhatsApp. Via het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken was bijvoorbeeld nota bene eerder informatie te verkrijgen over bijvoorbeeld het bezoek van minister Stef Blok aan Suriname en de kwestie rond de benoemde Nederlandse ambassadeur, dan via het Surinaamse ministerie, met de interessant klinkende naam ‘Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking’, dat niet eens reageert, de moeite niet neemt om te reageren. 

Twitter

Daarenboven zijn alle Nederlandse ministers en ministeries actief op Twitter. Zo plaatste minister Blok op zijn Twitter-account snel berichtjes en foto’s van zijn bezoek aan Suriname. Via Twitter staan ministers en ministeries in direct contact met de wereld en collega’s en de wereld met hen. Ook daar kunnen Surinaamse ministeries en ministers, maar bovenal de CDS, eens een kijkje gaan nemen. Dan zullen zij tot de verrassende ontdekking komen, dat daar – op Twitter dus – bijna alle presidenten, ministeries en ministers van Latijns-Amerikaanse landen actief zijn en informatie delen met de wereld. Twitter is voor presidenten, ministeries en ministers een belangrijker communicatiemiddel dan bijvoorbeeld Facebook. Ook veel media maken intensief gebruik van Twitter en iedereen weet elkaar te vinden. Overigens, Alven Roosveld, als oud-Twitteraar zou het belang van Twitter moeten weten, maar laat het onbenut.

Tegen het licht houden

Voor het CDS is nog veel werk te verzetten. Het zou zichzelf tegen het licht moeten houden en haar blik verruimen. Het trieste amateurisme bij het CDS staat in schril contrast met de professionele kwaliteit van regerings voorlichtingsbureaus elders in de wereld. Een rondje Googelen en Twitteren zou voor de voor de burgers en media onbekende voorlichters bij ministeries in Suriname en voor de zogenoemde redactionele medewerk(st)ers bij het CDS de ogen openen en indien, ja, het kan werkelijk anders, beter, professioneler. Maar, dat kan alleen met professioneel, (des-)kundig personeel.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: