Sewdien wil duurzame oplossing voor pompen Nickerie en Wageningen

Van de 4 Wakaipompen zijn momenteel 2 in gebruik, waarvan 1 op 60 en de andere op 40 procent draait. De pompen vallen onder het beheer van het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijnproject (MCP), dat hoort bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO). Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zegt dat vanuit zijn ministerie er alles aan gedaan wordt om mee te helpen. Elke week stuurt het ministerie van LVV  100.000 liter brandstof naar Wakay om de pompen draaiende te houden. Volgens de minister zijn de pompen voor het laatst in 2009 gereviseerd. Dat is een achterstallig onderhoud van 11 jaren. Het bedrijf Pasman uit Nederland dat de onderdelen heeft, zou deze moeten plaatsen. Het onderhoud bestaat uit een kleine beurt, om dit seizoen de polders nog te kunnen voorzien van water, en een grotere, waarmee 2 miljoen euro gepaard gaat. “Zodra dat gebeurt, kunnen we weer 5 tot 6 jaar vooruit.” Het klein onderhoud kost beduidend minder, zo een Euro 500.000 tot 800.000. Toch kan de regering dit bedrag niet zomaar ophoesten vanwege de vrijwel lege kas. “We zijn daarom 3 maanden terug met de IDB gesprekken begonnen en komende week moet de aanbetaling plaatsvinden, zodat het bedrijf Pasman de onderdelen kan afgeven.” Hiervoor is overleg nodig met de minister van Financiën, die uiteindelijk de zaken accordeert, ongeacht of zaken nu via de eigen middelen of via IDB lopen.

Betalen voor kosten

De minister deelt mee dat gestreefd wordt naar een beleid, waarbij de boeren uiteindelijk betalen voor de kosten. “Een budget is nodig voor het onderhoud van de pompen, de kanalen maar ook de lozingen voor en achter de percelen en de eventuele sluizen die inputkosten zijn van het bedrijf.” Sewdien blikt terug op het verleden, waarbij hij aangeeft dat er voorheen al waterschappen waren in Nickerie. In 2007 en 2008 was er al begonnen om de polders te saneren door lozingen op te halen en dit over te dragen aan waterschapsbesturen. Deze besturen moesten gekozen worden. “Een aantal polders was al gesaneerd en besturen reeds gekozen, terwijl ook mensen getraind waren in het besturen van een waterschap, ondersteund door trainingen vanuit Nederland, maar na 2010 is alles blijven liggen. Nu moet de overheid voor alles opdraaien.”

Wat is een waterschap?

Een waterschap is een overheidsorganisatie, net zoals een district. Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Zo een waterschap bestaat uit een bestuur en er wordt gezorgd dat er genoeg en vooral schoon water is. Een ander doel is dat men beschermd is tegen wateroverlast. Puur bestuurskundig valt het beheer van de waterschappen onder het ministerie van RO, merkt de LVV-minister op, maar vanuit de agrarische optiek valt het onder het ministerie van LVV. Sewdien onderbouwt dit, omdat er onder meer wordt gewerkt met inzaaischema’s en waterkalenders. Dit ligt nu ter behandeling bij de raad van ministers.

Arawarasluis

Aan de rechteroever van de Nickerierivier te Wageningen ligt de Arawara. De sluis hier moet water van de Nickerierivier zoveel mogelijk richting de rivier stuwen. Het voordeel is dat de waterstand hoger komt te liggen, waardoor er voor iedereen voldoende water beschikbaar is om de polders in te pompen. Dat is nu niet het geval, omdat de Arawarasluis kapot is. Alle water stroomt nu richting de Coppenamerivier. Dit moet binnen de kortste keren worden verholpen. Hiervoor is er contact met Openbaren Werken, maar dit zal miljoenen kosten. De minister merkt op dat in het kader van de transparantie er een openbare aanbesteding zal worden gehouden. Te Wageningen wordt er momenteel voor 6 uren per etmaal water ingepompt vanwege de te lage waterstand. In totaal zijn er 3 pompen te Wageningen.

De aannemer, die belast is met het onderhoud, is na klachten van de boeren ‘on hold gezet’, laat de bewindsman weten. De minister noemt ook sluisdeuren, die nu niet helemaal in orde zijn en andere zaken die ervoor zorgen dat het systeem niet werkt. Conform de regels van de IDB zal voor dit deel een aanvraag worden ingediend. “We moeten nu voorbereidingen treffen om de watertoevoer in april volgend jaar veilig te stellen.” Ook de toevoerkanalen zijn opgehaald, meldt de minister. “We moeten nu gaan richting een duurzame oplossing.” Sewdien ziet daarin een taak weggelegd voor de waterschappen.

RB

error: Kopiëren mag niet!