Fitch verlaagt Surinaamse langetermijn rating naar Restricted Default

Fitch ratings heeft de langetermijn rating van Suriname in vreemde valuta (LT-FC) verlaagd naar ‘RD’. RD staat voor ‘restricted default’. RD is een kredietrating die door Fitch aan een bedrijf of land kan worden gegeven als het in gebreke blijft bij het nakomen van bepaalde financiële verplichtingen, maar nog steeds handelt en geen insolventieprocedure is aangegaan. Fitch heeft ook de IDR (Issuer Default Rating) van de Surinaamse dollar ingetrokken wegens onvoldoende informatie. Fitch beoordeelt geen schatkisten in Surinaamse dollar of andere effecten. De verlaging van Suriname’s vreemde valuta rating naar ‘RD’ volgt na het falen van de Surinaamse regering om 25,4 miljoen dollar aan rente te betalen aan de bondhouders binnen de respijtperiode van 30 dagen die verstreken is op 25 november.

Op 13 november kondigde de regering van Suriname een verzoek tot instemming voor een ‘standstill’ aan tot 31 maart 2021 ​​van een totale schuldendienst van 48,5 miljoen USD die oorspronkelijk verschuldigd was in oktober-december 2020. De betalingen zouden een extra maand worden uitgesteld tot 26 april 2021 als Suriname een door IMF gefinancierd programma veilig stelde. Op 30 november sprak de crediteurencommissie haar steun uit voor het herziene verzoek om toestemming. Dit is het tweede instemmingsverzoek van de regering van Suriname om de externe schuldendienst in 2020 te herschikken. Fitch is van mening dat de voorgestelde ‘standstill’ van de schuldbetalingen niet zal helpen bij de fundamentele uitdaging van Suriname op het gebied van het schuldenvraagstuk. De hoge schuld van de overheid (die naar verwachting eind 2020 137% van het bbp zal bedragen, exclusief afspraken met crediteuren), een structureel groot begrotingstekort, moeilijke financieringsvoorwaarden en een acuut tekort aan vreemde valuta zijn alle grote uitdagingen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: