President Santokhi wil Nationaal Leger uit haar isolement halen

‘Het leger moet zichzelf een spiegel voorhouden’

Het Nationaal Leger moet volgens president Chandrikapersad Santokhi uit haar isolement gehaald worden. Dat zei hij vrijdag in zijn openingstoespraak bij de workshop Defensie Voorwaarts. Santokhi heeft daartoe de afgelopen dagen gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van bevriende naties, waarbij het aspect van veiligheid en veiligheidsstructuren aan de orde is gekomen. 

Er moeten weer samenwerkingen met andere legers komen en de jungle trainingen moeten ook weer plaatsvinden. Het Nationaal Leger moet weer naar buitenlandse missies kunnen en deel moeten zijn van vredeslegers. 

De president zegt, aldus de Communicatie Dienst Suriname, technische bijstand te hebben gevraagd om het leger in alle opzichten te versterken. De eerste gesprekken hiertoe zijn al geweest op uitvoerend niveau. President Santokhi zegt vanuit zijn hoedanigheid als opperbevelhebber om de samenwerkingen te hebben gevraagd. Hij benadrukt, dat de inzichten van het ministerie van Defensie en het leger zelf onmisbaar en van doorslaggevende aard zijn om stappen voorwaarts te maken en het leger te maken tot een wat het volk, de regering en hij als staatshoofd graag willen zien: een modern, professioneel en dienstbaar leger.

Het staatshoofd herinnerde de Defensieorganisatie aan haar taken, die moeten niet alleen zijn wat de samenleving wil, maar ook hetzelfde zijn als de taken die legers internationaal hebben. Er zal naar de externe dreigingen voor de soevereiniteit van het land, maar bovenal ook de interne dreigingen gekeken moeten worden. 

De president riep het leger op zichzelf een spiegel voor te houden en nagaan wat verkeerd is gegaan. Hij benadrukte dat soevereiniteitsdreiging ook kan komen door interne zaken als mismanagement, wanneer delen van het grondgebied in handen zijn, delen van natuurlijke hulpbronnen niet meer controleerbaar en door georganiseerde misdaad en contrabande in het achterland. 

Santokhi acht het belangrijk dat alle veiligheidsdiensten professioneel functioneren en integer gemaakt worden. De politieke top zal de komende weken beslissingen nemen over de veiligheidsdiensten, te weten het Korps Politie Suriname, het leger, de Douane en het Directoraat Nationale Veiligheid om al deze diensten professioneler te laten functioneren met inachtneming van de wettelijke regelingen en in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag.

error: Kopiëren mag niet!