Diamanten huwelijk voor echtpaar Kromodrono – Wongsoredjo

Op zondag 22 november 2020 herdacht echtpaar Kromodrono-Wongsoredjo hun 60ste huwelijksjaar. Dagblad Suriname verkreeg de informatie van Bic Saramacca. Echtgenoot Kromodrono Dasoeki is geboren op 21 februari 1938 te Saramacca. Hij heeft gewerkt bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij( LVV) te La Poule, waarna hij tot zijn pensionering heeft gewerkt bij het Ministerie van Openbare Werken. Dasoeki komt uit een gezin van 9 kinderen, waarvan 5 overleden zijn en 4 nog in leven zijn. Zijn hobby is: jagen in het bos. Echtgenote Wongsoredjo Waginah is geboren op 23 februari 1944 te Saramacca. Zij heeft de O.S Kampong Baroe school tot de 4e klas bezocht. Gedurende het huwelijk deed zij het huishouden thuis. Waginah komt uit een gezin van 3 kinderen, waarvan zij het 2e kind is. Zij heeft hengelen als hobby. Uit het huwelijk zijn er 6 kinderen geboren, waarvan 4 dochters en 2 zonen. De familie is verder uitgebreid met 9 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen met 1 opkomende in de maand december 2020. Op zondag 22 november 2020 heeft de Districtscommissaris Sherin Bansi-Durga de felicitaties overgebracht en de gebruikelijke enveloppe overhandigd.

Khoesiaal P.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: