Dienst Openbaar Groen: “Burgers moeten elkaar ook helpen”

Directeur Ellen Dest van Openbaar van Groen (OG) zegt dat de aanpak van de bermen nog in voorbereiding is. De acute zaken worden in het kader van de veiligheid wel uitgevoerd. Het deel dat iedereen verantwoordelijkheid draagt voor de eigen berm wordt nog verder voorbereid. Ook ten aanzien van woningen die overwoekerd worden door onkruid moeten de regels nog worden aangescherpt. “Het zou niet eerlijk zijn om met uw belastinggeld het terrein van een ander op te ruimen”, meldt de directeur. Dest wijst erop dat de mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun perceel. “Om de mensen zover te krijgen, moet de dienst OG veel onderzoeken.”

Wanneer het een openbaar terrein betreft, dan komt dat voor rekening van Openbaar Groen, maar voor particuliere terreinen is iedereen zelf verantwoordelijk.  OG vindt het een goede zaak wanneer personen misstanden melden. Het onderzoek en de aanmaningen worden dan door de dienst Milieu Politie verricht. Om te voorkomen dat buren last ondervinden, is het goed dat iedereen op elkaar let. Dest merkt verder op dat de medewerkers van de dienst OG geen vervolgingsambtenaren zijn. “We gaan dus niet achter mensen aan dat zij hun boetes moeten betalen.” Hierin zit een vorm van zwakte, maar er wordt bekeken  hoe dit op te lossen. Dest spreekt over een mogelijke oplossing als een snelrecht systeem. Klachten kunnen wel gedeponeerd worden bij de klachten unit, de Burger Informatie Unit. Dest merkt op dat samenwerking in de buurt ook aan te raden is. Niet altijd zijn mensen zelf in staat om hun rommel van een terrein te krijgen. “Maar als je samen een truck huurt en afspraken maakt, dan ben je samen al goed op weg.” Als alles aan de overheid wordt overgelaten, wordt het een ondoenlijke zaak. “We komen ogen tekort om alles zelf op te lossen, dus de bevolking kan helpen door mee te kijken waar zaken uit de hand lopen, zodat we de vervuilers kunnen aanpakken.” Samenwerking is dan ook hard nodig in deze crisistijd.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: