Reshma Mangre: “Over de gehele linie komt pesten in grote mate voor”

Het tragisch geval in Nickerie, waarbij een tiener een verdelgingsmiddel heeft ingenomen, heeft velen verbijsterd. Beweerd wordt dat nog een tiener de hand aan zichzelf heeft geslagen. De verwijten hebben voornamelijk betrekking op de school waar beide tieners mogelijk met pesterijen te maken hebben gehad. Men staat er niet bij stil, maar pesten is verbaal/psychisch geweld. Iemand zegt iets lelijks en de ander ziet meteen geen nut meer in het leven? Nee, zo eenvoudig is dat niet. Bij verbaal/psychisch geweld gaat een heel proces vooraf, voordat iemand aan suïcide denkt. Als pesten op school plaatsvindt, dient de leraar daaraan aandacht te besteden. Vindt dat in voldoende mate plaats?

Maatschappelijke werkers op scholen plaatsen

De BvL/ALS-voorzitter Reshma Mangre betreurt het ten zeerste wat deze kinderen is overkomen. In gesprek met Dagblad Suriname geeft zij aan dat de leraren tijdens hun opleiding de pedagogische bagage meekrijgen waarmee ze in staat zijn om in een vroeg stadium signalen op te vangen van kinderen die gepest worden. Echter doet het geen kwaad om ook professionele hulp te bieden op de scholen. Zij heeft tijdens het bewind van gewezen Onderwijsminister Lilian Ferrier vaker gewezen op het belang hiervan, echter zonder resultaat. Mangre is van mening dat het plaatsen van maatschappelijke werkers op de scholen van elk onderwijsniveau een positief effect kan brengen in het fenomeen van pesten op school.

Anti-pest programma’s introduceren

Volgens Mangre is de leraar een duizendpoot, die zich tegelijkertijd met tal van zaken moet bezighouden, zoals het verzorgen van lessen, het handhaven van de orde, het omgaan met kinderen met gedragsproblemen en het omgaan met kinderen, die extra begeleiding nodig hebben. “Dus deskundig hulp is belangrijk, niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen, want pesten heb je vanaf de basisschool tot aan de universiteit.” Mangre attendeert erop dat pesten overal voorkomt, waar leeftijd bovendien geen rol speelt. Daarom acht zij het van belang dat het Onderwijsministerie anti-pestprogramma’s in het leven roept, waarbij leraren en kinderen bewust worden dat zij tenminste een klankbord hebben als zij met pesten te maken krijgen. “Het is belangrijk dat het probleem structureel wordt opgelost. Communicatie en voorlichting is daarbij cruciaal.”

Pesten gebeurt overal waar macht is

“Over de gehele linie komt pesten in grote mate voor.” Mangre brengt in herinnering de vele afstudeerproblemen op de enige universiteit in het land. Het is publiek geheim dat docenten een sta in de weg vormen en dat ontkent Mangre niet. “Je hoort zo vaak dat studenten hun studie niet kunnen afronden binnen de gestelde tijd, om één vak. Op de middelbare scholen moeten scholieren om een tiende punt het schooljaar opnieuw doen. De leraren die zelf ook studenten zijn, worden de dupe van pesten.” Op de ministeries komt pesten ook veel voor. Ook mutatie van leraren is niets anders dan pesten, brengt Mangre onder de aandacht. Pesten en macht gaan dus hand in hand. De BvL/ALS-voorzitter is van mening dat er een mindshift moet komen. “Niet omdat je macht hebt, moet je dictatoriaal worden. Op het moment dat iemand in het machtscentrum komt, willen ze over alles en iedereen bepalen en dat kan niet. We leven niet in een slaventijd.”

error: Kopiëren mag niet!