“Artikel 140 moet uit de grondwet”

Raymil Manichand, bestuurslid van DA’91, is van mening dat artikel 140 zo snel mogelijk uit de Surinaamse grondwet verwijderd moet worden. Dit artikel vormt een drempel tussen het Openbaar Ministerie en de ‘verdachte’ gezagsdrager. Manichands partij heeft eerder reeds opgeroepen voor verwijdering van artikel 140 uit de grondwet. Het was een van hun belangrijke verkiezingsissues.

Manichand, die zelf ook DNA-kandidaat was tijdens de laatste verkiezingen, zag dit als één van de prioriteiten op de agenda van DA’91 bij toetreding tot ons hoogste college van Staat. Het DA’91-bestuurslid geeft aan dat er geen enkele vorm van klassenjustitie ruimte mag krijgen, nog minder mag er wettelijke ruimte geboden moet worden om politici, die ons land benadelen, in bescherming te nemen tegen verder onderzoek. Ook wil het bestuurslid dat voorkomen wordt dat er ruimte bestaat voor politici om zich te verschuilen voor de lange arm van justitie. “De politiek in Suriname is ontzettend vervuild, normen en waarden zijn zoek”, laat Manichand zich ontvallen.

Manichand wenst geen enkele belemmering of vertraging in de corruptie onderzoeken, die zonder twijfel moeten plaatsvinden en waarin mogelijkerwijs (voormalig) ambtsdragers een rol in zullen hebben gehad. De politieke dimensie, die nu gegeven wordt aan de toestemming voor vervolging, die vanuit De Nationale Assemblee (DNA) moet komen, moet weg. “Niet alleen heeft het volk weinig vertrouwen in DNA wat dit betreft, maar bovendien beschikt DNA niet over de capaciteit om een waarachtige toetsing te doen. Bovenal is het belangrijk dat de samenleving ervaart dat iedereen gelijk is voor de wet”, geeft Manichand aan. Om deze genoemde redenen en meer moet artikel 140 uit de grondwet verwijderd worden. Het DA’91-hoofdbestuurslid doet een dringend beroep op de rechtgeaarde DNA-leden om zo snel als mogelijk de noodzakelijke handelingen te plegen hiervoor.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: