“Geweld tegen vrouwen wordt niet altijd naar buiten gebracht”

“In de meeste gevallen hebben vrouwen tussen de 20 en 60 jaar herhaaldelijk matig tot zeer ernstig geweld van een mannelijke partner meegemaakt. Nu zie je ook gevallen van vrouwen minder dan 20 jaar die zulke gevallen meemaken”, zegt psycholoog Ellis Knoppe.  Het gaat volgens de psycholoog dan om  tieners die in de meeste gevallen vroeg samenwonen. “Zulke gevallen worden niet naar buiten gebracht. Maar het is een zeer ernstige zaak die strak  door de ouder of voogd opgepakt moet worden”. De meeste vrouwen die zulke gevallen meemaken, praten niet vaak erover en doen ook niets ertegen. Hierdoor overkomt dit geweld hen herhaaldelijk. Daarnaast zijn er ook vrouwen die ooit incidenteel en in het algemeen minder ernstig geweld meegemaakt hebben, maar toch innerlijk veel schade over hebben. Geweld tegen vrouwen en meisjes thuis, op het werk, op straat en online is een groot maatschappelijk probleem.

In dertien tijdschriften die psychologen en artsen regelmatig onder ogen krijgen, werd in de afgelopen vijf jaar 138 maal over geweld gepubliceerd, waarvan 20 maal over seksuele mishandeling (geweld) tegen vrouwen ging. “Geweld en hulpverlening aan slachtoffers van geweld is de laatste jaren sterk toegenomen” benadrukt de psycholoog. Vooral in de media en de sociaalwetenschappelijke literatuur wordt het onderwerp vaak besproken. “Door de hele covid-19 situatie werd er niet veel aandacht geschonken, maar het vondt toch herhaaldelijk plaats”. Verder geeft de psycholoog aan dat zij bovendien van mening is dat geweld tegen vrouwen ook beschouwd word als een maatschappelijk probleem en niet als een medisch vraagstuk. “Naar onze mening kan de huisarts hier echter als eerstelijns hulpverlener een belangrijke rol spelen”, zegt knoppe.

De huisarts is immers vaak de enige naar wie een mishandelde vrouw toe kan gaan zonder dat zij de kans loopt dat haar partner erachter komt of op geroepen wordt. “Wij praten dus van een situatie dat de omvang van geweld tegen vrouwen en het aantal malen dat het onderwerp ter sprake komt bij de huisarts niet bekend gemaakt wordt”. Een van de oorzaken hiervan zou volgens Knoppe kunnen zijn dat er weinig aandacht aan wordt besteed. Het moet volgens haar nog heel hard aangepakt worden. “Wij leven in een tijd waar meer opties gecreëerd kunnen worden om zulke zaken te vermijden. Wij moeten nu wel opstaan”, aldus de psycholoog.

TM

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: