Cultuurdirecteur Roseline Daan over 45 jaar onafhankelijkheid

In aanloop naar de viering van 45 jaar onafhankelijkheid heeft Dagblad Suriname een gesprek gevoerd over activiteiten betreffende dit lustrumfeest met Cultuurdirecteur Roseline Daan. Zij gaf het volgende mee. Directoraat Cultuur herdenkt en viert dit onafhankelijkheidsfeest op een bescheiden doch gepaste wijze. Vanwege het lustrum karakter zal deze dag niet ongemerkt voorbijgaan. Het belang van Cultuur als levensader van het land werd daarmee bevestigd. De herdenking en viering is een moment om te reflecteren en na te denken over de culturele ontwikkeling die ons land heeft doorgemaakt. Tegelijkertijd wordt nagegaan waar we momenteel staan en waar wij uiteindelijk naartoe willen. Het nog af te leggen traject is volgens Directeur Daan een zeer uitdagende, waarbij een groot draagvlak vanuit het veld en van uit de regering van belang is. Er zijn reeds tientallen gesprekken gevoerd met kunst- en cultuurbeoefenaars over het uit te zetten pad. Het erfgoed waarover Suriname beschikt, is geweldig, zegt Daan. Echter wordt dat economisch niet uitgebuit. Veel zaken binnen de sector liggen stil en anderen kwijnen weg vanwege gebrek aan ondersteuning, geld en/of beleid. “Daar ga ik iets aan doen, want ons cultureel erfgoed mag niet verloren gaan.” Op 24 november, een dag vóór onze Onafhankelijkheid, zullen wij alvast op muzikale wijze ons personeel en de overige mensen een extra boost geven om er in de toekomst flink tegen aan te gaan. Dit jaar nog worden zaken op de werkplek op rails gebracht zodat in 2021 gezamenlijk flink gewerkt kan worden aan het weer doen opleven van onze cultuursector. Volgens Sherwin Valies, beleidsadviseur op het directoraat, is het personeel gevraagd om de diversiteit aan cultuuruitingen te tonen en wel voornamelijk middels onze klederdracht. Daarnaast zullen de fosten kukru, het lekker eten, als ook drank en muziek niet ontbreken. Valies zegt dat het van belang is dat wordt stilgestaan bij deze voor Suriname belangrijke dag. Hij wijst erop dat 5 jaar na de onafhankelijkheid het ministerie van Cultuur in het leven werd geroepen. Indachtig deze vooruitzichten, wenst Daan de samenleving een plezierige Srefidensi toe.

Khoesiaal P.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: