Somohardjo: ‘Als je brult, weet dan wel zeker dat je een leeuw bent’

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken zei dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA) dat de gewezen regering Bouterse/Adhin in totaal 17.864 ambtenaren in dienst heeft genomen. De bewindsman noemt dit a-nationalistisch en crimineel, omdat de regeerders vooraf al wisten dat deze arbeidskrachten niet betaald konden worden. “De NDP heeft er alles aan gedaan om ons het regeren onmogelijk te maken”, benadrukte de Biza-topman. Somohardjo stelde dat zoals eerder door NDP-fractieleider Rabin Parmessar is gesteld, er geen wettelijke bepalingen zijn voor het aantrekken van arbeidskrachten kort voor de verkiezingen. Hijzelf denkt er ook niet aan om met zo een wetsvoorstel te komen, omdat hij ervan bewust is dat de huidige coalitiepartijen weten wat goed bestuur is. De PL’er beweerde dat wetten meer gemaakt zijn om de NDP-toppers in toom te houden, omdat zij juist degenen zijn die deze wetten overtreden. De bewindsman benadrukte dat sinds zijn aantreden niemand brodeloos is gemaakt. Wel zijn ongeveer 200 contracten en extra toelagen van sommige landsdienaren stopgezet of bevroren, waardoor er nu miljoenen door de Staat kunnen worden bespaard. Opvallend genoeg was het betoog van de bewindsman grotendeels gericht op de aanname van ambtenaren, de ambtenarenregistratie en politiek kritiek op zijn voorgangers.

Somohardjo heeft niet meer dan 10 personen in dienst genomen

Somohardjo zelf stelt dat hij sinds zijn aantreden niet meer dan 10 personen heeft aangenomen. De bewindsman voerde aan dat toen Soewarto Moestadja namens de PL minister van Binnenlandse Zaken was tussen 2000 en 2014 in het kabinet Bouterse 1, slechts 152 mensen in dienst zijn genomen. De voorganger van Somohardjo, Mike Noersalim, heeft tussen 2015 en 2020 in totaal bijna 4.000 nieuwe mensen in dienst genomen. “Daarom worden een week lang kornuiten van de vorige minister naar de media gestuurd om te brullen om mij weg te halen. Maar als je brult, weet dan wel zeker dat je een leeuw bent, want van je gepiep ben ik niet onder de indruk”, aldus Somohardjo doelende op de groep onder leiding van de Algemene Personeelsbond Binnenlandse Zaken (ABP) die al een tijdje actie voert om uitbetaling van salarissen van de personeelsleden af te dwingen. Deze groep eist ook het vertrek van Somohardjo. De minister beweert dat de bond, die overigens een dag voor zijn aantreden is opgericht, hem weg wil omdat ze niet dezelfde privileges krijgen die ze voorheen kregen. Hij beweert dat deze mensen nooit een dag hebben gewerkt.

6.000 mensen geregistreerd

Een idee van het ministerie is om ongeveer 12.000 ambtenaren die reeds 35 dienstjaren hebben vervuld en de leeftijd van tenminste 55 jaar hebben bereikt, met vervroegd pensioen te kunnen sturen. Dit plan moet nog met de president worden besproken. Bij de eerste registratie van ambtenaren hebben zich tot nu toe al ongeveer 6.000 mensen geregistreerd. Hiervan hebben ongeveer 1.500 mensen wel een beschikking, maar geen loon. “Ik wil wel een totaal beeld hebben, voordat de president adviseert het wel of niet op de rol zetten van mensen. Stelt u voor dat wanneer wij klaar zijn met de registratie er nog 10.000 mensen op de betaalrol gezet moeten worden. Dat kunnen wij niet betalen.” Somohardjo vraagt veel ruimte daarvoor.

Noersalim werd op het matje geroepen

Op 15 december 2019 stuurde de toenmalige kabinetsdirecteur, Eugene van der San, een brief naar toenmalige minister Noersalim, waarin gesteld is dat Noersalim bewust in strijd met de Personeelswet heeft gehandeld. Somohardjo vindt het triest dat zoveel mensen voor de gek zijn gehouden met missives die in strijd zijn met de wet. President Chandrikapersad Santokhi deelde mee dat hij reeds lang al instructies heeft gestuurd over de afhandeling van de nieuw in dienstgenomen ambtenaren. Waar de beschikkingen en missives correct zijn, moeten die mensen dan in het systeem. Opvallend genoeg zijn op Biza 123 dienstwagens doorverkocht.

FR

error: Kopiëren mag niet!