Brunswijk: ‘Mijnbouwrechten worden eerder verhandeld’

Sinds het aantreden van de regering Santokhi/Brunswijk in juli 2020 is het proces van uitgifte van mijnbouwrechten tijdelijk stopgezet voor inventarisatie en evaluatie van processen. Dit heeft vicepresident Ronnie Brunswijk maandag meegedeeld in De Nationale Assemblee (DNA). De regering is aan het woord naar aanleiding van vragen, die tijdens de begrotingsbehandeling zijn gesteld afgelopen week. Het waren de coalitieparlementariërs Asiskumar Gajadien en Roy Mohan (allen VHP), die er gewag van maakten dat er mijnbouwrechten aan personen worden verstrekt, die geen weet van deze zaken hebben. Het besef leeft volgens Brunswijk echter daarbij dat ook wettelijke termijnen voor verlenging gedurende dit proces in gedrang komen. Daarom is besloten om toch hierop dispensatie te verlenen, omdat het hier om een overmachtssituatie gaat dat gecreëerd is vanuit de regering.

Onregelmatigheden geconstateerd

Het besluit om de uitgifte van mijnbouwrechten stop te zetten, komt volgens de vicepresident mede omdat er onregelmatigheden bij de uitgiftes zijn geconstateerd en dit onderzoek nog wordt voortgezet. “Het mijnbouwdecreet is heel duidelijk in de voorwaarden, waaraan aanvragen dienen te voldoen. Echter worden deze niet stringent nageleefd of zelfs omzeild. Er vindt onder andere geen adequate controle en onderzoek plaats op de status van de Ultimate Beneficial Owner‘ (UBO), hetgeen erin resulteert dat de aanvraag kan geschieden door een nv, maar naderhand het recht toch ligt bij aandeelhouders van de nv via stichtingen of aandelen, die overdraagbaar zijn zonder tussenkomst van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Gebleken is dat het onderzoek bij het indienen van statuten bewust dan wel onbewust niet verder strekt dan het aannemen en opleggen van het vereiste document. Evenzo is er veelal sprake van overlappende gebieden en het ontbreken van adviezen van de districtscommissaris”, aldus de vp.

Ordening goudsector na 10 jaren totaal mislukt

Een opvallend fenomeen volgens Brunswijk is dat de houder van mijnbouwrechten zich eerder toeleggen op het verhandelen van de rechten dan het overgaan tot exploitatie. Zelfs over meerdere verkregen rechten. “Los van het aanscherpen van het mijnbouwdecreet is het zaak dat de toepassing in de praktijk stringenter zal moeten worden gemonitord binnen het beleid. Verder kampt de goudsector nog steeds met grote uitdagingen. Wijdverspreide illegale goudbedrijfsbedreigingen, de natuur en vaak ook de cultuur van woongemeenschappen. In diverse gebieden opereren er scalians, die zorgen voor enorme vervuiling van onze rivieren.” De Commissie Ordening Goudsector Suriname (OGS) werd enkele jaren terug in het leven geroepen om de sector te ordenen. Volgens Brunswijk kan na 10 jaren OGS gesteld worden dat deze ordening totaal mislukt is. Hierdoor moest de huidige regering deze commissie hervormen.

FR

error: Kopiëren mag niet!