Minister Ramadhin werkt aan verbeteren dienstverlening gezondheidszorg

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid werkt aan het verbeteren van de dienstverlening van de gezondheidssector. Een van de belangrijke zaken daarbij is dat alle afdelingen van het ministerie van Volksgezondheid goed met elkaar moeten samenwerken. In De Nationale Assemblee ging hij maandag tijdens de behandeling van de 2020-begroting in op onder meer de kwesties van de huisartsen spoedposten en de SZF-ligdagtarieven, zo schrijft de Communicatie Dienst Suriname. 

Inrichting van huisarts spoedposten landelijk is volgens de minister een beleidsprioriteit. Maar, het is volgens Ramadhin niet wenselijk dat huisartsenposten, zoals nu, worden geëxploiteerd door een zorgverzekeraar. Dit brengt een zekere mate van conflict of interest met zich mee. ‘Wij bekijken diverse mogelijkheden, zoals de opzet via de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), maar ook in samenwerking met de particulieren huisartsen.’

De ondersteuning bij de opzet van de spoedposten, inclusief triagemodellen, training en logistieke zaken zijn ook opgebracht in de nieuwe samenwerking met Nederland in verband met technische ondersteuning aangezien Nederland hier al jarenlange ervaring mee heeft. 

De bewindsman deelde mee, dat in het kader van een betere dienstverlening, men bezig is na te gaan hoe de werkarmen van Volksgezondheid onderling ook beter kunnen samenwerken. Een concreet voorbeeld hiervan is de recente verhuizing van de RGD-poli Corantijnpolder naar een nieuw pand van het SZF in de directe nabijheid. Deze verhuizing was noodzakelijk vanwege de zeer deplorabele staat van het RGD-gebouw.

Hiermee is in ieder geval de burger verzekerd van veilige, maar ook een waardige zorg, aldus het ministerie. Het vervallen gebouw wordt momenteel geïnspecteerd en er zal gekeken worden naar renovatie-mogelijkheden, eventueel in een public-private partnership. 

Ligdagtarieven

De kwestie van ligdagtarieven speelt al jaren. De regering is van mening dat het huidig zorgfinancieringsmodel nader bekeken moet worden. Het hele zorgveld moet beseffen dat een open-eind financiering voor Suriname nu niet meer haalbaar is.

Elke actor in de zorg zal geconsulteerd worden, de ziekenhuizen zullen worden doorgelicht en er zal gekeken moeten worden naar een verbetering van de zorgkwaliteit binnen een bepaald budget per vakdiscipline. ‘We moeten met het hele zorgveld en de vakdisciplines keuzes gaan maken in onze diensten. De inefficiënties in de zorg moeten worden geïnventariseerd en het beleid zal erop gericht zijn om de middelen doelmatiger te gebruiken’, aldus minister Ramadhin. Meer dan ooit zullen zorgwerkers zich moeten houden aan protocollen teneinde de verspilling in de zorg te voorkomen. 

Inlopen schulden bij ziekenhuizen‘In de komende tijd moeten de kritieke crediteuren van de ziekenhuizen geanalyseerd en schulden ingelopen worden teneinde de urgente zorg te kunnen garanderen. Zo hebben wij recent nog 600.000 Euro ingelopen voor achterstallige dialysekosten en zijn wij bezig de SRD 35 miljoen die de BGVS (Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname) aan schulden heeft, in te lopen. Ziekenhuizen produceren nu overzichten over alle achterstallige betalingen. In overleg met de minister van Financiën en Planning wordt gekeken om gefaseerd de kritische crediteuren in te lopen’, aldus Ramadhin.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: