Oprichting SNIV moet voedselveiligheid garanderen

Gowrie: ‘Van boer tot bord’

Binnen De Nationale Assemblee (DNA) is gisteren een aanvang gemaakt met de behandeling van de ontwerpwet houdende regels voor de oprichting van een Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid (Wet SNIV 2020). Deze initiatiefwet is op 30 oktober ingediend, waarna de commissie van rapporteurs in rap tempo aan de slag is geweest. VHP-assembleelid Mohamedsafiek Gowrie, voorzitter van de commissie van rapporteurs, zei dat met deze wet de oprichting van een Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid een feit zal zijn, welke erop zal toezien dat binnenlandse geïmporteerde en geëxporteerde voedselproducten veilig, hygiënisch, voedzaam en gezond zijn. Met de implementatie van de SNIV-wet zal er toezicht gehouden worden op alle productieactiviteiten van de hele voedselvoorzieningsketen. Dit is volgens Gowrie in overeenstemming met de bij volksmond bekende ‘van boer tot bord’ benadering. “Alle spelers in het voedselketen zijn verantwoordelijk. Het gemeenschappelijk doel is om veilig voedsel te garanderen in alle fasen van de keten”, benadrukte de VHP’er.

Moeilijker voor kleine boeren

Met deze wet zullen alle boeren ook goede landbouwpraktijken toepassen om veilig voedsel te kunnen produceren. Hiervoor zijn nodige trainingen, richtlijnen, een certificeringsprogramma en controle nodig. Gowrie benadrukte dat uit de praktijk echter blijkt dat het vaak moeilijker voor kleine boeren is om goede landbouwpraktijken na te leven in vergelijking met de grote boeren. “Met betrekking tot de certificering op het gebied van voedselveiligheid hebben boeren hulp nodig om dit te begrijpen. Zij moeten weten wat de voorwaarden en voordelen zijn. Ook hiervoor is een training nodig”, aldus de commissievoorzitter.

Er bestaat een Voedingsmiddelenwet uit 1911

Coalitiefractieleider Asiskumar Gajadien benadrukte dat eenieder onderkent dat het hier om een belangrijke wet gaat, waar nodige normen worden vastgesteld. Hij merkte echter op dat er een bestaande Voedingsmiddelenwet is uit 1911. “Is er nagegaan of deze wet nog voldoet aan de eisen van anno 2020? Wanneer wij die normen en regels willen vaststellen, moeten wij ook weten dat er verschillende belangen zijn van zowel de producent, consument en buitenlandse afnemers. Ik mis in deze wet of de kleine man die als producent een kleine hossel heeft, meegenomen wordt in de eisen waaraan een groter bedrijf moet voldoen. Is er daarover nagedacht?”, stelde Gajadien. Volgens Gowrie moet deze wet inderdaad herzien worden.

8 tot 10 agrarische wetten moeten doorgeleid worden naar DNA

NDP-fractieleider Rabin Parmessar stelde tijdens een interruptie dat de Voedingsmiddelenwet uit 1911 al meer dan 100 jaar oud is. “Een wet dient dynamisch te zijn en het ligt aan ons om gauw naar de wetten te kijken en aan te passen. Toentertijd was het goed, maar nu is het een andere tijd met andere ontwikkelingen”, benadrukte de NDP’er. Hij deed een verzoek aan LVV-minister Parmanand Sewdien om de reeds 8 tot 10 voorbereide wetten in het afgelopen jaar ook door te geleiden naar het parlement. Parmessar is ex-minister van LVV en tevens initiatiefnemer van de wet SNIV.

Categorisering en definitie bedrijven

VHP-parlementariër Mahinder Jogi, ook initiatiefnemer van deze SNIV-wet, zei dat gaandeweg de behandeling van de wet hem is opgevallen dat verzuimd is aan te geven wat er precies verstaan moet worden onder ‘bedrijf’ in dit wetsontwerp. “Naarmate we de zaak bekijken, zien we dat we gaan aanmeren op een groot probleem. Wanneer wij kijken naar de Wet Slachtafvallen dan zien wij dat daar bedrijven gecategoriseerd zijn geworden en op welke bedrijven zo een wet van toepassing zal zijn”, benadrukte Jogi. Hij vroeg de regering en de commissie van rapporteurs om ook hun mening hierover te geven. Assembleevoorzitter Marinus Bee zei dat deze wet niet overhaast zal worden behandeld, omdat het de bedoeling is dat na aanname het in de praktijk ook zonder problemen werkbaar is. Daarom is ook geen spreektijdbeperking opgelegd.

FR

error: Kopiëren mag niet!