Voordracht personeelsbond Cevihas ondanks afspraken niet overgenomen bij nieuwe samenstelling rvc

Dwarka: “Je moet op het woord kunnen afgaan”

De Personeelsbond bij de Centrale voor Vissershavens in Suriname NV (Cevihas NV), onder leiding van Dayanand Dwarka, is teleurgesteld dat ondanks herhaaldelijke afspraken tussen de Vakcentrale C-47, waar de Bond van Personeel bij Cevihas (BP Cevihas) is aangesloten, en president Chandrikapersad Santokhi, de voordracht van de vakbond, Rudi Baarh, niet is opgenomen in de nieuwe samenstelling van de raad van commissarissen (rvc) die op 30 oktober is aangetreden. Dwarka zegt aan Dagblad Suriname dat hij per brief aan minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gevraagd heeft om ingelicht te worden over de reden waarom de regering zich niet gehouden heeft aan afspraken. “Er zijn afspraken gemaakt met de hoogste functionaris van het land, in deze de president, en hij heeft ook vaak herhaald dat de vakbeweging zijn plaats zal krijgen in de rvc’s en rvt’s. Ondanks die afspraken gemaakt zijn, worden er nieuwe rvc’s samengesteld zonder dat de voordrachten van de vakbeweging worden meegenomen. Hierdoor worden wij als besturen door de werkers om rekenschap gevraagd”, benadrukt Dwarka, die ook bestuurslid is van C-47.

‘Wij tasten in het duister’

De vakbondsleider beklemtoont dat er op het woord moet kunnen worden afgegaan van de hoogste autoriteit in het land. “Wij hebben die afspraak niet gemaakt met de laagste orde, maar met de president, de hoogste man van het land. En wij tasten in het duister over wat de reden is dat die afspraak niet kan worden nagekomen. Die opheldering willen wij hebben. Bij goed fatsoen hoort dat”, benadrukt Dwarka. Hij voegt eraan toe dat deze kwestie ook is voorgelegd aan de voorzitter van C-47 met wie het staatshoofd deze afspraken heeft gemaakt. Uiteindelijk zal ook de vakcentrale beslissen welke verdere stappen zullen worden ondernomen. Hij kijkt daarom eerst reikhalzend uit naar de verklaring van de bewindsman.

Participatie vakbeweging in rvc’s belangrijk

De participatie van leden van de vakbeweging in rvc’s en rvt’s is volgens Dwarka belangrijk. “Hierdoor heeft de werkende klasse in dat bedrijf ook een stem in het beleid en het gezond houden van de bedrijven.  De werkers zijn zich dus in elk geval bewust van de noodzaak en het belang van deelname op dat niveau”, aldus Dwarka. De brief is op vrijdag 6 november verzonden naar Sewdien.

Ook problemen met benoeming leden in rvc’s bij andere bedrijven

De vakbeweging worstelt al geruime tijd met de benoeming van haar leden binnen in de besturen. Binnen C-47 hebben zijn er in totaal 24 bedrijven, staatsinstellingen, parastatalen, waar er een vakbond is en waar geëist is dat zij ook een voordracht moet doen om zitting te nemen in de besturen. C-47-voorzitter Robby Berenstein zei in oktober op een persconferentie dat de vakbond al jaren mensen in een aantal rvc’s heeft zitten en dat het helemaal niet gaat om het regelen van eigen mensen. Tijdens de hearings met de coalitiepartners is aan de regering voorgehouden dat de vakbeweging bij het herstel van deze situatie moet worden betrokken. Er is toen afgesproken dat de personen vanuit de vakbond alvast worden benoemd en de statuten ‘along the way’ worden gewijzigd. 

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: