De burger vindt: “Zowel voor- als tegenargumenten voor benoeming met spoed tot Surinamer genaturaliseerde Nederlander als ambassadeur”

‘De zoveelste schoffering van de capabele ingezetenen’

‘Als hij kennis en kunde heeft om dat ambt te bekleden, dan moet de regering niet lang aarzelen’

De regering is van plan om een met spoed de tot Surinamer genaturaliseerde Nederlander te benoemen tot ambassadeur van Suriname in Nederland. Dagblad Suriname vroeg haar lezers op Facebook om hun mening hierover en de reacties stroomden binnen. Opmerkelijk is dat de meningen zeer verdeeld zijn. Enkele willekeurig gekozen reacties zijn hieronder opgenomen.

Walter: ‘Een principieel persoon zou na zoveel kritiek en commentaar bedanken.’

Nazia: ‘Reden waarom hij niet benoemd moet worden:

1. Hij is Nederlander en geen Surinamer. Ook al wordt hij straks genaturaliseerd. Hij weet niks over Suriname.

2. Hij heeft geen diplomatenopleiding gedaan en dat is een vereiste.

3.Er zijn zoveel mensen die de diplomatenopleiding hebben gevolgd. Ze wachten jarenlang op zo’n kans om hun land te dienen. Ze hebben hun tijd en hun leven opgegeven voor een kans alleen, en dan komt een of andere Nederlander, die hoog en droog zit in Nederland, dit alles afpakken. Iemand die ook nooit een opleiding heeft gevolgd. Nooit een eerlijke fight heeft geleverd om deze post te krijgen.’

‘Het kan zijn dat hij de juiste persoon is voor de job’

Gaitrie: “Ik geef mijn commentaar als een heel neutraal persoon

Elk persoon heeft vrienden en vijanden en dat is heel normaal.

Die meneer Khargi zal wel de vereiste bagage hebben om ambassadeur te worden en we kennen het gezegde “de beste stuurlui staan altijd aan wal’. Volgens een groep personen voldoet hij niet, maar is dat werkelijk zo? Het kan ook zo zijn dat hij de juiste persoon is voor deze job.’

Doris vindt het ‘belachelijk’. ‘Het is echt zielig voor de capabele Surinamers.’

‘Als hij de kennis heeft, dan moet hij die functie aannemen’

Bahvna: ‘Het gaat niet om andere dingen, maar om het landsbelang nu. En als je in Suriname geboren bent, ben je een Surinamer. Papier zegt niks. Het is goed, want de Surinamers in Nederland zijn net zo betrokken bij hun geboorteland. Dus heel goed. Als hij de kennis heeft, dan moet hij die functie aannemen.’

Dara: ‘Dat is niet zo verstandig. Suriname heeft zelf goed geschoolde mensen die dat ook kunnen doen. Is het vriendjes- of familiepolitiek? Deze regering maakt alleen rare sprongen, zet gewoon een ingezetene van Suriname op die post.’

Fransje: ‘Als ik me niet vergis, had deze regering beloofd het beter te doen dan de vorige regering. Laat alsjeblieft elke benoeming volgens de geldende regels verlopen noh. Stop met vriendjes/families/sponsoren et cetera te benoemen.’

Manorma: ‘Als hij kennis en kunde heeft om dat ambt te bekleden, dan moet de regering niet lang aarzelen om die man aan het werk te zetten. Als de president met alle kritiek rekening moet houden, zal hij nog meer tijd nodig hebben om het land uit de blubber te halen.’

Ook Sharita vindt het prima. ‘Tenminste een bekende met ervaring op het werkveld. Er is geen tijd voor discussie. Gebruik de kwaliteiten die voor de hand liggen. Anders blijven we weer 10 jaar zitten harnassen.’

Shaties: ‘De president mag dat doen, want hij weet alleen waarvoor hij bepaalde mensen een functie geeft. Hij heeft het mandaat van het volk om te regeren, dus geef hem de gelegenheid.’

Prekash: ‘Journalist wordt ambassadeur. Suriname kan geen goed geschoolde mensen vinden.’

Rudolph: Jullie kletsen te veel! Weten jullie hoeveel Nederlanders in Suriname werken bij de CBvS, Belastingdienst, Staatsolie en andere bedrijven? Als ze geen expertise hadden, waren ze nooit aangenomen. Laat de president zijn werk doen!’

Saira reageert als volgt: ‘Tenminste heeft hij dit keer zijn vrouw niet benoemd voor deze functie.’

George: ‘De zoveelste blunder van Santokhi. Zijn er geen geschikte Surinamers?’

Sam: ‘Effe effe hoor, wie zijn wij om zoveel te klagen en te janken en te blaffen? Chan doet wat hij wil. Hij is president. Al zegt Chan dat Suriname op z’n kop moet draaien, hij gaat het doen. He is still the pres.’

Soerdien: ‘Wij hebben al mandaat gegeven aan de regering, dus het volk moet accepteren.’

Gail vindt het ‘de zoveelste schoffering van de capabele ingezetenen’.

Raaj: ‘De criteria dat men Surinamer moet zijn om ambassadeur te worden zijn nonsens en moeten worden afgeschaft.’

Mala: ‘Waarom een Nederlander?? Er zijn toch genoeg capabele Surinamers die het werk kunnen doen.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: