Srefidensi 2020: ‘Suriname kan geen staatsgodsdienst hebben’

Godsdienst is een onlosmakelijk deel van Suriname. De Inheemsen hadden hun eeuwenoude religie. De Afrikanen brachten de hunne mee. De Europeanen kwamen met het christendom. De godsdiensttolerantie heeft vanaf de vroege koloniale tijd Suriname gemaakt tot een toevluchtsoord voor Europeanen, die vanwege hun godsdienstovertuiging in hun eigen land naar het leven werden gestaan.

Godsdienstvrijheid

In 1650 werd Suriname door de Engelsen aangeprezen als land waar er godsdienstvrijheid bestond. Daar kwamen onder andere Portugese Joden op af. Toen Suriname een wingewest werd van de Zeeuwen had de Nederlandse godsdienstige sekte, de Labadisten, het moeilijk in Europa. Enkelen weken uit naar Suriname en maakten hier de religieuze diversiteit groter.

Hugenoten

De hugenoten, Franse protestanten, werden vervolgd in Frankrijk, vonden de weg naar het Protestantse Nederland. Van daar maakten enkelen de sprong naar Suriname. De hugenoot Wigbold Crommelin werd gouverneur van Suriname en wie kent Susanne du Plessis, het boegbeeld van wrede slavenhouders in Suriname, niet?

Evangelische Broedergemeente

De Evangelische Broeder Gemeente Suriname dateert uit de 18de eeuw. De hernhutters werden in Europa gedwarsboomd. De Moravische broeders konden zich niet goed ontplooien. In Suriname vonden zij een thuis en stichtten de Evangelische Broeder Gemeente Suriname. Met de immigranten uit Azië kwamen het boeddhisme, het hindoeïsme, de islam en andere godsdiensten naar Suriname.

De eed

God heeft een plaats in de samenleving. Godsdienstburgerrecht is een historisch feit. Religie in Suriname is niet bedreigend, de identiteiten drukken elkaar niet weg. De eed zoals die in Suriname wordt afgelegd, is religieus gestoeld. Het is een culturele factor. Het biedt de gemeenschap een zinvol leven. Suriname wendt zich in wel en wee tot de godsdienst.

Verdraagzaamheid

Religieuze tradities zijn verweven met de verscheidenheid van de samenleving. Vanaf de oer-koloniale tijd werd de bevolking gekerstend. De gekerstende bewoners blijven echter leven met elementen en rituelen uit hun godsdienst. Zo kan het gebeuren dat een verjaardag in de morgenuren wordt ingeluid met bazuinkoormuziek, een christelijke kerkdienst en in de avonduren wordt afgesloten met een winti-pre.

Water bij de wijn

Het christendom wordt beïnvloed door niet- Westerse culturen en godsdiensten. De christelijke grondslag weerhoudt de Surinamer, die andere godsdiensten belijden, er niet van om zijn eigen cultuur levend te houden.De gekerstende bewoners van het binnenland en onder de immigranten doen water in de wijn en blijven leven met elementen en rituelen uit hun oorspronkelijke cultuur.

Gelijkwaardigheid

De christelijke dominantie is afgenomen. Deze tendens is historisch gegroeid. Het overheidsbeleid biedt ruimte aan alle religiën om te bloeien. Daarmee geeft de overheid een ideologisch ideaal van gelijkwaardigheid aan. Het is duidelijk dat Suriname geen staatsgodsdienst kan hebben.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: