Directeur SWM: “Als mijn contract verlopen is dan is dat het”

De SWM-directeur, Marlon Oosterling, spreekt van een machtsstrijd binnen het bedrijf nu zijn contract ten einde loopt. Aanleiding zijn enkele aantijgingen die via WhatsApp en social media worden doorgestuurd. Wie hem zal opvolgen, ligt aan de regering en niet aan individuen, maakt Oosterling duidelijk. Vanuit welke hoek de berichten worden gelanceerd, zijn voor hem onbekend. De directeur zegt dat hij het bedrijf met SRD 1 miljoen heeft overgenomen. “Het bedrijf lag plat op de grond.” Twee jaar terug vond een doorlichting plaats door Castania, een bureau dat lid is van de Inter-American Development Bank (IDB). Na een sterkte- en zwakteanalyse werd het bureau van de registeraccountant Schillevoort ingehuurd. “Hierna werden zaken op het juiste spoor gebracht en we lopen nu op rails.” Vanaf 2016 werd het bedrijf gedraaid op een koers van 7.52.

Geen wurgcontract

Oosterling is tevreden met de resultaten. In de berichtgevingen die nu rondom zijn persoon worden verspreid, ontkent de directeur dat hij een wurgcontract heeft. “Ik verdien SRD 29.000 netto en als mijn contract verlopen is, dan is dat het.” Verschillende projecten zijn de afgelopen tijden uitgevoerd. De kritiek dat de projecten hoger zijn uitgevallen dan de reële kosten spreekt de directeur tegen. “Absoluut niet, er is juist bezuinigd, de projecten zouden veel duurder moeten uitvallen.”  Maandelijks zijn de inkomsten van het bedrijf uit de wateraansluitingen SRD10.000.000. Oosterling merkt op dat deze gelden niet direct binnenkomen, omdat niet iedereen op hetzelfde moment betaalt. De lonen slokken met SRD 6.000.000 het grootste deel van de uitgaven op. Dan zijn er nog de ziektekostenverzekeringen van SRD 750 voor de medewerkers en de kosten van het wagenpark, bestaande uit 280 auto’s, waarvoor wekelijks 50 liter benzine voor een auto nodig is. Oosterling somt nog andere kosten op die nodig zijn voor de bedrijfsvoering, waaronder de aanschaf van chemicaliën. “Dit heb ik 4 tot 5 jaar in stand kunnen houden.”

Onterecht

Ruimte voor diepte-investeringen, waaronder voor zware pompen en lichtmotoren, is er niet. Dat er met het beetje geld dat overblijft ook nog ruimte is voor projecten in het binnenland noemt Oosterling “goochelwerk”. De kritiek is daarom volgens de directeur dan ook onterecht.

Oosterling wil als directeur niet aankloppen bij de overheid voor hulp, maar door de stijgende prijzen stijgt ook het water de SWM naar de lippen. “De problemen zijn onvermijdelijk.” Voor maar liefst 80 leaseauto’s zijn de kosten betaald, dit geldt ook voor 20 aangekochte exemplaren.

Openstaand

Nu het einde van zijn zittingstermijn nadert, huldigt de directeur het standpunt ‘dat personen willen bepalen wie hem moet opvolgen’. Oosterling herhaalt dat deze taak voor de regering is weggelegd. De SWM verleent ook medewerking aan de instellingen die het moeilijk hebben door deze instellingen niet af te sluiten. De overheid heeft eveneens een openstaande schuld bij de het waterbedrijf van tussen de SRD 20.000.000 en de SRD 40.000.000.

Een ander punt waar Oosterling op wijst, is dat de ISO-certificering niet mag wegvallen. “Dan hebben we een serieus probleem. We mogen geen grappen maken met de mensen hun gezondheid.” De huidige kwaliteit is momenteel zo goed dat Guyana om assistentie vraagt, haalt de directeur aan. Suriname zou blij moeten zijn dat wij deze assistentie hebben gegeven. Oosterling beweert daarom geen tijd te hebben voor een machtsstrijd om een post.

Clad

Naar aanleiding van beweringen in DNA dat er geen jaarrekeningen zijn overlegd vanaf 2012 laat de directeur een schrijven zien waarin hij aan het Clad de jaarrekeningen heeft toegestuurd. “In 2016 ben ik aangetreden en de jaarrekeningen zijn allemaal in orde gemaakt en naar het Clad gestuurd tot 2018.” De brief vermeld ook wanneer de jaarrekeningen van 2019 en 2020 gepresenteerd zullen worden. Oosterling verwijst voor meer info naar Clad.

Consultants

Voor de kritiek op de hoge tarieven van consultants merkt de directeur op dat het traject met de IDB gepaard gaat met een bedrag van 25.000.000 miljoen. “Als je iemand aantrekt voor SRD 50 dan zal je rotzooi krijgen.” Oosterling verduidelijkt dat de kennis en de output van een dergelijke consultant bepalend is. De aantijging die verspreid is dat de directeur zich de afgelopen jaren heeft verrijkt, ontkent Oosterling resoluut. “Ik ben de enige directeur die mijn bezittingen heeft laten registreren bij de notaris. Want morgen wanneer ik een Porche rij, moet ik niet horen dat ik heb gestolen”, besluit Oosterling.  

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: