Gajadien: ‘Buitenlandse experts inhuren bij gerommel NV1’

Assembleelid Asiskumar Gajadien, coalitiefractieleider tevens voorzitter van de begrotingscommissie 2020, heeft maandag tijdens de technische behandeling van de begrotingen over het dienstjaar 2020 in De Nationale Assemblee (DNA) enkele kanttekeningen geplaatst over een aantal zaken die niet door de beugel kunnen. Het gaat om consultants die onnodig hier en daar de afgelopen jaren door de overheid zijn ingezet, het gerommel bij NV1, personen die met verdachtenstatus nog steeds een salaris ontvangen, het volgens van comptabele regels bij gunningen van werken en het gronduitgiftebeleid. Het is volgens de VHP-topper geen geheim dat er flink gerommeld is bij NV1, welke een joint venture aangegaan was met Iamgold. Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen heeft op 7 oktober 2020 middels een brief aan zijn collega-minister van Financiën gevraagd om de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) in te schakelen voor een onderzoek in deze kwestie. “Er zijn veel onduidelijkheden voor wat betreft de financiële afhandeling aldaar. Men heeft ergens in juli door overname van Staatsolie snel getracht om deze NV1 slapend te maken. Weliswaar vragen we wel een onderzoek aan de pg, maar ik vind dat deze onderzoeken te traag verlopen”, benadrukte de politicus. Hoe langer er gewacht wordt, hoe groter volgens hem de kans is dat bewijsmateriaal wordt weggedragen. Hij stelt daarom voor on desnoods buitenlandse experts hiervoor in te huren. “Laten wij er werk van maken, omdat die samenleving opofferingen brengt. Laten wij die zaken dus zo snel als mogelijk transparant maken naar de samenleving toe over waar die middelen zijn gegaan”, aldus Gajadien.

Bejaarde consultant krijgt gratis SRD 10.000 per maand

In navolging op de toegenomen kosten als gevolg van de duizenden extra personen die kort voor de verkiezingen in overheidsdienst zijn genomen, vroeg Gajadien aan de regering of het parlement een overzicht zou kunnen krijgen van personen die aangetrokken zijn als te zijn consultants en hier en daar ingezet worden. “Gisteren las ik nog dat een bejaarde persoon reeds jaren ingezet is bij parastataal bedrijf en nog steeds bijkans SRD 10.000 per maand ontvangt en nimmer iets gepresteerd heeft. En de persoon is door het ministerie van Financiën ter beschikking is gesteld aan een parastataal bedrijf. Nu men een inventarisatie heeft gemaakt, wil ik concreet van de regering weten in hoeveel van dit soort gevallen mensen vanuit ministeries zijn uitgeleend aan parastatale bedrijven en als consultants ingezet worden. Laat daar een duidelijk beeld over ontstaan. Hoeveel van deze zaken zijn al teruggedraaid? Wij kunnen niet van de samenleving vragen om offers te brengen terwijl wij nog zien dat andere mensen nog doorgaan met het zuurverdiend geld van dezelfde samenleving”, aldus Gajadien

Ontvangt Hoefdraad nog een salaris?

Een andere kwestie waarvoor de VHP’er aandacht vroeg, is de kwestie waarbij personen die nog de status hebben van verdachte en ook nog opgesloten zijn, in commissies zitten en daarvoor ook geld ontvangen. In dit kader wilt hij daarom ook weten of de voortvluchtige ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, nog een salaris ontvangt. Hoefdraad wordt gezocht in de megafraude-zaak bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en is eerder ook in staat van beschuldiging gesteld. Echter de ex-bewindsman is al maanden voortvluchtig.

Comptabele regels in acht nemen bij gunningen

Gajadien vroeg in het kader van transparantie dat de regering erop toeziet dat bij alle parastatale bedrijven en ook de ministeries  de comptabele regels in acht te nemen en openbare aanbestedingen te houden bij het gunnen van werken.  “Of het nu EBS, SWM of SZF is, wij zijn verzekerd van de goede wil van deze regering, maar we zijn er ook hier om ervoor te waken dat die zaken die beloofd zijn aan de samenleving ook gedaan worden”, aldus Gajadien.

Publicatie nodig van alle uitgifte van beschikkingen van gronden

Het laatste punt waarover de coalitiefractieleider het had, is een kwestie die hij ruim 10 jaren terug in het parlement heeft aangekaart. “De regering gaf steeds aan dat de informatie opgestuurd zou worden. In oktober 2009 is informatie gekomen van alle uitgifte van beschikkingen van gronden over een periode van anderhalf jaar. Het was een bom in die samenleving. Er moet transparantie zijn. Wij eisen dat vanaf 2010 tot heden een overzicht van alle uitgifte van beschikkingen van percelen ons moet toekomen. Er moet ook een beleid komen dat de zaken regelmatig gepubliceerd worden. Het zijn staatseigendommen, staatsgronden, dus het heeft niets te maken met privacy. Als de mensen er aanspraak op maken en het krijgen, dan kan het publiekelijk getoond worden”, aldus Gajadien.

FR

error: Kopiëren mag niet!