SZF-directeur heft non-actiefstelling twee staffunctionarissen op

SZF-directeur drs. Amar Randjitsing laat donderdag in een mededeling het personeel weten, dat de op non-actiefstelling van Shereen Bhikhie en Chantal Reiziger is opgeheven. Bhikhie wordt tijdelijk ingezet bij de Medische Dienst en Reiziger is per 2 november belast met de opzet en implementatie van de ‘Compliance afdeling’, aldus Randjitsing.

Randjitsing: ‘In de nasleep van de economische situatie waarin het land nu verkeert, staan alle financiële- en overheidsinstellingen, waaronder ook het SZF, voor de uitdaging om het vertrouwen van de samenleving terug te dringen. (…) Met de Compliance afdeling willen wij binnen het SZF risico’s reduceren en ervoor zorgen dat wetten, regelgeving en eigen beleid, waarin ook de waarden en normen van de organisatie tot uitdrukking komen, nageleefd worden en dat de integriteit van het SZF en de medewerkers gewaarborgd blijft.’ 

Reiziger en Shereen Bhikhie werden eind augustus plotseling buiten functie gesteld. Reiziger was hoofd van de Salarisadministratie en waarnemend Human Resource Manager, en kreeg een brief waarin haar buiten functie stelling werd medegedeeld. 

Bhikhie was hoofd SZF Apotheken en kreeg via, via te horen dat zij op non-actief was gesteld. Na een onderhoud met de directie ontving zij een brief waarin werd aangegeven, dat zij tijdelijk vanwege veranderde beleidsinzichten buiten functie werd gesteld.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: