Achaibersing over staking Medische Zending: ‘Financiën heeft betaald’

Volgens minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft de afschrijving vanuit de bankrekening van Financiën, voor de betaling van lonen van de werknemers van de Medische Zending, reeds op 29 oktober plaatsgevonden. “Dus Financiën heeft betaald”, zei de bewindsman gisteren kort voor de aanvang van de raad van ministers (rvm)- vergadering aan journalisten. De leden van de Medische Zending Werknemersorganisatie (MZWO) hebben dinsdag het werk neergelegd. Dit, omdat de lonen over de maand oktober nog niet zijn overgemaakt. De bond heeft hiervan melding gedaan bij de directie van de Stichting MZPHCS. Volgens Achaibersing moet nog worden nagegaan hoe het komt dat de mensen hun geld nog niet ontvangen hebben. De fout ligt in ieder geval niet bij Financiën. In hun petitie hebben de bondsleden aangegeven om per 03 november 2020 thuis te zullen blijven totdat de salarissen op hun rekeningen zijn gestort. Deze petitie is ingediend naar aanleiding van de brief, die door de MZ-directie is doorgestuurd op 30 oktober 2020 naar haar medewerkers over het uitblijven van de salarissen vanuit het ministerie van Financiën. De bond heeft dispensatie verleend aan werknemers van MZ voor het uitvoeren van alleen spoedgevallen en voortgang van een geplande training van microscopisten.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: