Voorzichtigheid is altijd op z’n plaats

Het Korps Brandweer Suriname blijft benadrukken dat het moedwillig verbranden van gras en huisvuil bij wet verboden is. De koppigheid, de hardleersheid van burgers zorgen ervoor, dat de wet verontrustend vaak wordt overtreden. Zaterdag 31 oktober jongstleden was het weer zover. Een in een onaangename stemming verkerende burger alarmeerde de brandweer, die uitrukte om de rookoverlast en het mogelijk uitslaan van het vuur, veroorzaakt door het verbranden van huisvuil, tegen te gaan en de overtreder met aandrang voor te houden dat hij/zij zich moet beteren.

Geblust met een flesje water

Op de plaats van bestemming aangekomen, hoefde er niet opgetreden te worden tegen het verbranden van het hoopje huisvuil in een metalen bekken.  De aanstichter werd bevolen het vuurtje onmiddellijk te doven. Met een fles water was het zo gebeurd.

Brandweerzorg een kostbare zaak

Het voorval zette tot nadenken. Er werd door omstanders erover gepraat. “Het Korps Brandweer Suriname moet uit zijn weinige financiën manuren, overuren en benzine betalen om de brandweerzorg draaiende te houden. Was het niet beter geweest als de ontstemde buur de bewoner in overtreding erop had gewezen dat hij fout bezig is. Voor zo’n pietluttigheid vol overdreven gram, alarm slaan, heeft de lege staatskas geld gekost. Een brandweerwagen met voltallige bemanning, die niet eens kon keren in de smalle straat, werd ingezet om het dreigend gevaar te keren.”

Wet is wet

“De persoon die gebeld heeft naar de brandweer heeft niet verkeerd gehandeld. Want wet is wet. Het is van belang dat de handhaving van de wettelijke bepalingen gras- en vuilverbranding worden nageleefd. Vlammen slaan, vooral in de blakerende hitte van de droge tijd, gemakkelijk uit. Alles wat verkeerd kan gaan, gaat een keertje mis. Daarom is voorzichtigheid altijd op z’n plaats.”

HD

error: Kopiëren mag niet!