Survam betreurt houding Mylab, Health Control en Medilab

De Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (Survam) betreurt de houding van de laboratoria Mylab, Health Control en Medilab. Dit wordt in een bekendmaking aangegeven. Survam geeft het volgende aan;
Na diverse gesprekken met het Ministerie van Volksgezondheid en de laboratoria Mylab, Health Control en Medilab is het de verzekeringsmaatschappijen Assuria, Self Reliance en Parsasco helaas nog niet gelukt om tot acceptabele onderbouwde tarieven voor laboratoriumverrichtingen te komen. Partijen hebben afgesproken om de komende periode calculaties te verrichten die moeten leiden tot transparante en goed verantwoorde tarieven. De termijn die hiervoor is afgesproken is 4 tot 6 weken. De Survam heeft voor de tussenliggende tijd een tariefsverhoging van 35% aangeboden. Dit aanbod is door genoemde laboratoria afgewezen. Heden hebben genoemde laboratoria zich ten overstaan van de Minister van Volksgezondheid op het standpunt gesteld dat aan de verzekerden wederom betaling zal worden gevraagd. Zulks in afwachting op de uitkomst van eerdergenoemde calculaties. De Survam betreurt deze ontwikkeling en zal er alles aan doen om het ongerief tot een minimum te beperken.

De dienstverlening van de laboratoria van de ziekenhuizen vindt normaal plants zonder contante betaling. Restitutie van nota’s zal middels afgifte van het laboratorium verwijzingsformulier via de geëigende kanalen bij uw verzekeraar plaatsvinden. Wij vragen begrip van onze verzekerden voor de inspanning die wij plegen om de ziektekostenverzekering zo betaalbaar mogelijk te houden, aldus de Survam

error: Kopiëren mag niet!