Hoofdbestuursleden NPS zetten zich af tegen ‘willekeur’ en ‘dictatuur’ binnen partij

Drie hoofdbestuursleden van de NPS, Ruth Renfurm Countinho, Orpheu Marengo en Silenta Neslo,  maken in een schrijven aan de voorzitter, Gregory Rusland, hun misnoegen bekend over de gang van zaken binnen de partij. De ontevreden leden merken op dat kritisch zijn ten aanzien van de statutaire regels wordt ervaren als een persoonlijke aanval door de voorzitter. De leden geven aan dat de regels in de statuten niet gevolgd worden en wijzen op de slechte communicatie binnen het hoofdbestuur. Ook noemen ze de besluitvorming dat volgens hun naar willekeur plaatsvindt.

De leden zeggen in de brief dat er sprake is van dictatuur binnen de partij. Verdeel en heerspolitiek vormen samen met willekeur een bron van de grote ontevredenheid.  De willekeur komt volgens de opstellers van de brief voort uit twee aangehaalde zaken, de eerste is dat er na de verkiezingen geen evaluatie is gehouden. Als tweede punt noemen zij het uitblijven van het bespreken van verdere stappen in coalitie verband terwijl dit wel gebeurde op een structuren vergadering die wordt bestempeld als te zijn van lagere orde.

Een ander punt van ontevredenheid is het feit van een aangenomen motie op een congres van 10 juli 2020 waarbij de executieve politieke bevoegdheden van het Hoofdbestuur werden toebedeeld aan het dagelijksbestuur van het Hoofdbestuur. De ontevreden NPS’ers wijzen op schending van art 15 van de statuten die het Hoofdbestuur de partij in en buiten rechte vertegenwoordigt en zijn van mening dat het congres de rest van het Hoofdbestuur buitenspel heeft gezet. De indieners schrijven hierover verder “en is impliciet dus sprake van het neerleggen van de statuten”.

Er heerst verder ontevredenheid over de voordrachten en benoemingen van personen vanuit de NPS voor RVC posten en de staatsraad. De ontevreden leden noemen dit willekeur en vriendjespolitiek.

Gevraagd wordt om de motie opnieuw te behandelen in een Congres en daaraanvoorafgaand in een Hoofdbestuursvergadering. De bestuursleden keuren het terzijde leggen van de statuten ten zeerste af.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: