DA’91 verwerpt mogelijkheid beveiliging voor Hoefdraad met medeweten van de regering

DA’91 voorzitter Angelic del Castilho reageert vol ongeloof op het nieuws dat de ex-minister Gillmore Hoefdraad in het gezelschap van een door de Staat betaalde veiligheidsman op de loop is voor justitie. Del Castilho geeft aan dat hoewel het zo mag zijn dat ex-bewindslieden nog gedurende enige maanden aanspraak maken op persoonlijke beveiliging, daar geen gevolg aan zou moeten worden gegeven inzake een in staat van beschuldiging gestelde bewindspersoon die bovendien op de vlucht is voor justitie. Het is volgens de politica te gek voor woorden. Als dit waar is dan knaagt het andermaal aan het vertrouwen in de oprechtheid in het bestrijden van corruptie en criminaliteit. Daarenboven versterkt het volgens Del Castilho het idee dat er sprake is van niet alleen klassenjustitie, maar van in feite bewuste bescherming van politici en hooggeplaatsten tegen de lange arm van de justitie, met inzet van onze belastinggelden. Volgens Del Castilho is het dan ook niet vreemd dat steeds grotere delen van de samenleving het gevoel bekruipt dat er vanwege onderlinge afspraken, geen eerlijk spel met de samenleving gespeeld wordt vanuit de hoogste regionen van het beleid.

De DA’91 voorzitter is van mening dat de beveiliging per direct zou moeten worden ingetrokken en dat de locatie van de gezochte verdachte minister van Financiën direct prijsgegeven zou moeten worden door diegenen die betrokken zijn geweest bij het beveiligen. De politica verwacht op heel kort termijn een verifieerbare ontkenning en mocht het toch waar zijn, een  heldere en eerlijke uiteenzetting van de Centrale Bank governor en zeer zeker van de regering. Dit handelen, indien het op waarheid berust, kan niet zonder consequenties blijven. Mocht het blijken dat onze wetgeving in deze tekort schiet dan is er werk aan de winkel voor onze DNA-leden, zegt de verontwaardigde voorzitter. Volgens haar partij moet ook het grondwetsartikel (art. 140) dat vereist dat politieke ambtsdragers eerst door de DNA in staat van beschuldiging worden gesteld alvorens de pg de vervolging kan inzetten, verwijderd worden uit de Grondwet.

error: Kopiëren mag niet!