De burger vindt: “Vervroegd pensioen voor ambtenaren is niet voor alle ambtenaren iets om naartoe te werken”

‘Het pensioen is nu niet toereikend’

Zouden ambtenaren met vervroegd pensioen gaan als ze die kans in hun schoot geworpen krijgen? Dagblad Suriname stelde deze vraag op haar Facebook-pagina en de reacties stroomden binnen korte tijd binnen. Enkele willekeurig gekozen reacties zijn hierna verwerkt.

Robert: ‘In deze tijd met de steeds stijgende prijzen en de onstabiele economie denk ik niet dat men happig zal zijn. Het beste is zolang mogelijk werken als je kan, mits je pensioensalaris ruimschoots voldoende is om het voorgaande op te vangen.’

‘Nee, zet ze voor een keer aan het werk’

Natascha: ‘Nee, zet ze voor een keer aan het werk, er kan zoveel worden gedaan met die massa mensen, verplicht ze om doelen te halen, beoordeel op basis daarvan, reshuffle naar buurten, mensen van 1 buurt bij die overheidsbudget kantoren van die buurt.’ 

Volgens John verandert er netto niets. ‘Ze zijn thuis en moet ze waarschijnlijk 75% van laatstgenoten salaris betalen. Zet ze productief in. Ik weet hoe. De minister mag mij oproepen, ben bereid dit voor een jaar kosteloos te trekken.’

Rishma: ‘Zeker. Een deel van de ambtenaren is vanaf hun 50ste met langdurige ziekteverlof. Ik zou aanraden om deze mensen met vervroegd pensioen te sturen.’

Romeo: ‘Denk van niet 70% van je laatste salaris, indien je 35 dienstjaren hebt! Dus geen verhoging van het pensioen, als in de toekomst eventuele loonsverhogingen worden gegeven aan ambtenaren.…’

Marlon: ‘Gepensioneerden worden in dit land als tweederangsburgers beschouwd. Het lijkt er bijna op dat men hoopt dat je zo gauw mogelijk van het toneel verdwijnt zodat voor hen de “werede” minder wordt. Ze beseffen helaas niet dat de oude dag voor een ieder in het verschiet ligt.’

Marlon vervolgt: ‘Ik ben zelf ook gepensioneerd, maar niet van de overheid. Mijn overleden vader was wel ambtenaar en mijn moeder, zijn weduwe, is tot nu toe netjes behandeld door het Pensioenfonds, maar het pensioen zelf is echt achterhaald. De correcties duren echt veel te lang ondanks keiharde toezeggingen. Gepensioneerden moeten met meer respect behandeld te worden. Evenzo de mensen met een beperking. Opeenvolgende regeringen hebben verzuimd aandacht te schenken aan deze mensen. Hoe moet je nou van SRD 325 per maand uitkomen?…. Als er geen geld is, is er geen geld, maar voor alle dubbele en driedubbele salarissen en voor spookambtenaren is er wel geld.’

Faith: ‘Dan moet AOV ook naar 55 jaar gaan. Dat is een goede en noodzakelijke compensatie.’

‘Ze zouden juist een of twee jaar langer moeten werken’

Radha vraagt zich af, ‘Waarom vervroegd pensioen? Ze werken al tot hun 60ste, maar zou ze juist 1 a 2 jaar langer laten werken.’

Hendrik: ‘Deze issue is een uitdaging. Het is niet zo 1 op 1. Wanneer de economische omstandigheid stabiel was dan zou men met gerust hart met vervroegd pensioen kunnen gaan. Rekening houdend dat men in SRD het loon ontvangt dus de pensioenuitkeringen ook in SRD.

Ik geef het volgende aan: persoon A ontving een loon van 100% in SRD in het jaar 2010. Omgezet is US$ was zijn/haar loon US$ X.00. Dit loon met eventuele aanpassingen vandaag omgezet in US$ is slechts 25% vergeleken met het loon in US$ in 2010. Terugkomen op de dingen van vandaag. De economische situatie in het land is niet stabiel. Wat is het risico dat het loon, dat maar 25% in waarde is ten opzichte van het loon 2010 in US$ niet verder afneemt?

Is het de moeite waard om dit risico te nemen? Natuurlijk is dit slechts een deelanalyse. Belangrijk is om alle aspecten in de diepte analyse mee te nemen om het risico te managen.’

Raymond: ‘Het pensioenbestaan nu men honderden ineens aanvullen is niet het probleem. De garantie van de maandelijkse misschien wel. Het huidig bestand wordt al vaak in problemen gebracht door de late betalingen. Dit is geen oplossing om de monetaire situatie te helpen.’

‘Het pensioen is nu niet toereikend’

Kim: ‘Dat is des persoon. En als het pensioen toereikend was, zou men ook met vervroegd pensioen willen gaan. Helaas is dat niet het geval waardoor deze mensen, of sommigen, nog door blijven werken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.’

Renee: ‘Geef ze een sterke gouden handdruk met behoud van hun verworven standaard voorzieningen, dan zul je zelf zien dat meer dan de helft vroegtijdig de plaats poetst! Voorral nu!’

Retassya stelt het scherp: ‘Ik wil wel, maar heb nog een hypotheek lopen tot aan mijn 60ste en met een schoolgaande tiener wordt het dan lastig met een verminderd inkomen in deze harde tijd.’

Clint: ‘Waarom ook niet, zo komen nieuwe arbeidsplaatsen vrij voor de jongeren, misschien met ander manier van denken/ontwikkeling etc., etc.’

Marcel: ‘Ik wil werken tot 65 jaar. 40 Jaar werk, pensioen is dan 80% van het laatste loon.’

Jane: ‘55 Jaar, 35 dienstjaren. Ik ga netjes eruit. Tijd voor mezelf’

Jessy: ‘Zolang gepensioneerden niet meegenomen worden bij elke CLO-aanpassing van het ambtenarenloon zal er weerstand zijn tegen vervroegd pensioen.’

Silvana: ‘Als ze me die volle pond van 70% geven waarom niet? Ik ga niet voor weinig pensioen thuis zitten, dus laten ze iets goed bedenken.’

Sadna schrijft, dat het van omstandigheden en situaties afhangt. ‘Als mijn gezondheid het toelaat en ik geen andere bezigheden heb trek ik door.’

Bea: ‘Kan wel, want op deze leeftijd staan de kinderen meestal op eigen benen, de uitgaven zijn wat minder.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: