PTC-studenten studeren af op mogelijkheden voor cacaoproductie in Suriname

Chocolade is een onmisbaar product in de wereld. Deze wordt geproduceerd uit cacaomassa, verkregen uit geroosterde en gemalen cacaobonen. Vroeger vond dat ook plaats in Suriname. Doordat in het verleden verschillende zaken een rol hebben gespeeld, ging de cacaocultuur sterk achteruit en verdween uiteindelijk in zijn geheel. Tijtel Tanja en Venetiaan Naomi van het Polytechnic College Suriname hebben voor hun afstudeerproject voor het programma Hoger Laboratorium Onderwijs samen een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de cacaocultuur in Suriname weer tot bloei te brengen. Dit, door na te gaan wat de exacte oorzaken in het verleden zijn geweest, die geleid hebben tot het ten gronde gaan van deze cacaocultuur en hoe deze voorkomen kunnen worden, zodat de cacaocultuur weer hersteld kan worden, dit meldt het PTC.

Onderzoek

Hoe kunnen de chemische en organo-chemische eigenschappen in de bodem een bijdrage leveren aan een bloeiende toekomst van de cacaocultuur in Suriname? In het verleden heeft er een enorme uitbraak van o.a. de krullotenziekte plaatsgevonden, wat resulteerde in een sterke afname van de cacaoproductie. Behalve de ziektes hebben de grote droogte de cacaocultuur ook nadelig beïnvloed. Het gevolg was het uitdrogen van bomen en een tekort aan humusvorming. Dit tekort leidde tot een ondermaat aan voedingsstoffen in de bodem. Al deze zaken hebben een steentje bijgedragen aan de achteruitgang en verwaarlozing van dergelijke cacaoplantages in Suriname. Aan de hand van de resultaten hebben de studenten geconcludeerd dat er een tekort is aan de belangrijkste voedingsstoffen in de cacaobodems, welke zorgen voor de gezonde groei van de cacaobomen. Om deze tekorten te normaliseren, dienen er organische meststoffen of anorganische meststoffen, bijvoorbeeld blauw korrel en ureumkorrel, te worden toegevoegd aan de cacaobodems. In overweging tegen elkaar is gebleken dat organische meststoffen veel meer voordelen hebben ten opzichte van anorganische.

Beide dames hebben het project afgesloten met een 8.1. Met dit project kan de overheid mogelijk de productie van cacao in Suriname wederom opstarten. Dit zal zorgen voor meer werkgelegenheid en bij export, deviezen inkomst.

Al 30 afgestudeerden

Ondanks de Surinaamse bevolking in de greep was van Covid-19 de afgelopen maanden, heeft het PTC 30 studenten geleverd aan de Surinaamse bevolking. De afstudeerpresentaties vinden plaats in groepen van maximaal 5 personen, waaronder de begeleiders. De presentaties worden wel gedeeld met het publiek door middel van live streaming via Facebook en het online platform Zoom. Deze werkwijze zal voorlopig blijvend gehanteerd worden. De studenten ontvangen nu hun diploma direct. Hiermee benadrukt het PTC haar slogan: We Learn, We Do, We Lead!

error: Kopiëren mag niet!