Reshma Mangre: ‘Met schooluniform worden kinderen niet meer gepest om kleding’

Scholen in veel landen over de hele wereld eisen dat hun studenten uniformen dragen. Deze praktijk is terug te voeren tot het 16e-eeuwse Engeland en de Christ Hospital School in Londen, die in 1552 de eerste school was die uniformen introduceerde. Vanaf dat moment is er veel gedebatteerd of het dragen van uniformen een positief effect heeft op leerlingen. 

Sommige mensen vinden de extra kosten voor ouders en de onderdrukking van individualiteit van de leerlingen, een van de belangrijkste redenen waarom het dragen van uniformen geen vereiste zou moeten zijn in scholen. Aan de andere kant zijn er mensen die juist stellen, dat het de leerling een gevoel van verbondenheid met de school geeft, evenals het uitwissen van sociale verschillen die ontstaan over de prijs van de kleren die ze dragen, en hen leren om zich netjes te kleden en te dragen, trots te zijn op hun uiterlijk. In de wereld zijn zo’n 47 landen in totaal van de 195 landen waar leerlingen vandaag de dag nog een uniform dragen.


Ook in Suriname dragen leerlingen een schooluniform. Maar, is het schooluniform niet uit de tijd? Zou het niet moeten worden afgeschaft? Tijden veranderen, toch. Maar, niet met het schooluniform. Dagblad Suriname bracht dit naar voren op zijn Facebookpagina met als gevolg een stroom aan reacties. Daaruit blijkt, dat 99 procent van de burgers geen problemen heeft met het schooluniform. 

Als een van de meest belangrijke argumenten voor het dragen van een uniform op school wordt gesteld dat dit het risico verkleint om gediscrimineerd te worden door rijke kinderen met dure kleren. ‘De arme kinderen zullen ook dure kleren willen, die de ouders niet altijd zullen kunnen aanschaffen. Schaamtegevoelens, onzeker voelen, niet horen in de groep. Veel ouders hebben moeite om kleren te kopen. Drie tot vier uniformhemden en -broeken worden dus het hele jaar gedragen’, aldus een van de lezers van Dagblad Suriname, die reageerde. Maar, ook wordt veiligheid genoemd. Immers, een leerling op straat in schooluniform is als zodanig herkenbaar in het geval zich iets mocht voordoen.


VHP-assembleelid en lid van de Commissie Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Reshma Mangre, zegt in een reactie tegenover Dagblad Suriname dat het schooluniform ‘een aantal voordelen met zich meebrengt, bekeken vanuit de  bril van de school, maar ook van uit die van de ouders/verzorgers’. ‘Kinderen worden niet meer gepest om kleding, want elk kind draagt hetzelfde. Geen onderscheid in de klas. Uniformen kunnen vrij goedkoop gemaakt worden, omdat het dan om massaproductie gaat. Ouders zien het als een zegen voor hun portemonnee.’

Daarnaast stelt het assembleelid, ook bekend geworden vanwege haar functie als voorzitter van de onderwijsbonden Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), dat een uniform voor ‘verbondenheid’ zorgt. ‘Met je klas, maar ook met de rest van de school. Het straalt trots uit en respect. Wij horen bij elkaar. Kinderen voelen zich meer betrokken bij hun school en scholen zijn makkelijker uit elkaar te houden door het uniform. Het heeft ook zijn voordeel bij uitstapjes. De schoolkinderen zijn gemakkelijk herkenbaar.’

Mangre: ‘Het uniform verbetert de veiligheid op school, vermindert de groepsdruk en stimuleert de leerresultaten. Kortom, het schooluniform levert zoveel goeds op, dat ik vooralsnog geen voorstander ben van het afschaffen van het schooluniform’.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: