Hoofdpijndossier Bazo-kaart voor instanties, maar vooral voor houders

De gang van zaken voor SZF-cliënten (Staatsziekenfonds) bij het verkrijgen van een kaart voor de basiszorgverzekering (Bazo) is de afgelopen jaren een hoofdpijndossier geworden voor het Staatsziekenfonds, het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) en zeker ook voor de vele mensen die zo’n kaart moeten hebben. Jaren waarin om de haverklap Bazo-kaarten met een aantal maanden moesten worden verlengd. Jaren, waarin mensen daarvoor in de rij moesten staan om geholpen te worden. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zei begin september nog dat de kaart de overheid heel veel geld kost. De premiebedragen die de overheid betaalt, zijn niet kostendekkend. Daarenboven is het systeem waarschijnlijk flink vervuild, omdat er personen tussen zitten die in staat zijn om zelf hun verzekering te betalen.

Minister Ramadhin zei in september: ‘Bazo-kaarten die eind augustus vervallen, worden met drie maanden verlengd’. Ramadhin zei ook in september dit jaar, dat kaarten die eind augustus zijn vervallen met drie maanden zouden worden verlengd. Maar, wat moet er gebeuren met de kaarten die vervallen in september, oktober, november? Dagblad Suriname heeft getracht een reactie te krijgen van zowel het SZF als Sozavo, maar geen van ze was ‘bereikbaar’ voor een reactie.

Kaart kent sinds 2016 geschiedenis van vallen en opstaan en ergernissen

De kaart kent sinds 2016 een geschiedenis van vallen en opstaan en van vele ergernissen bij de houders van de kaart. Het Staatsziekenfonds begon eind juni 2016 in Saramacca met het verstrekken van verzekeringspasjes aan basiszorgverzekerden. In Saramacca werden 3.500 Bazo-verzekeringskaarten uitgereikt. In het gehele land waren er toen 140.000 rechthebbenden, van wie 35.000 in de leeftijdsgroep 60+ en 105.000 in de categorie 0-16, die dus recht hebben op gratis gezondheidszorg.

Medio mei 2017 besloot de raad van ministers dat de Bazo-kaarten voor verzekerden tussen 0-16 jaar en 60-plus, die per 31 mei 2017 zouden vervallen, werden verlengd tot en met 30 juni 2017. Daarna zouden deze kaarten voor een periode van zes maanden worden verlengd. De regering had de periode van zes maanden uitgetrokken om de Bazo-verzekering juridisch goed te organiseren. In een staatsbesluit moesten alle condities worden verwerkt, die betrekking hebben op het in aanmerking komen voor de Bazo-verzekering. 

Eind mei 2017 werden in een openbare vergadering van de Zorgraad de problemen rond de Basiszorgverzekering besproken. Gesteld werd dat de Bazo verlieslatend zou zijn voor verzekeringsmaatschappijen en er zou veel onduidelijkheid zijn rond de procedures en rond de vraag wie wel en wie niet door de overheid wordt verzekerd. Volgens de Wet Nationale Basiszorgverzekering is iedereen verplicht, ongeacht de nationaliteit, verzekerd te zijn. Ook is bepaald dat de overheid de premies voor alle kinderen tussen 0-16 jaar en 60-plussers betaalt aan de verzekeringsmaatschappijen. Tijdens de vergadering bleek de realiteit niet overeen te komen met de woorden van het SZF. ‘Waarom moeten sommige mensen, ook zwangere vrouwen, zoveel loperij hebben om hun kinderen verzekerd te krijgen?’, was een veelgehoorde vraag.

Ruim een jaar later, september 2018, vroeg het toenmalig VHP-assembleelid Djoties Jaggernath (VHP) in De Nationale Assemblee aandacht van de regering voor mensen met Bazo-kaarten. Zij moesten in lange rijen staan en enkele malen terugkomen voordat zij over een verzekeringspasje konden beschikken, een probleem dat sinds 2016 tot en met de dag van vandaag nog niet is opgelost. Nog steeds staan mensen in de rij. Jaggernath wilde ook van de regering weten waarom kaarten in Nickerie allemaal op één dag vervallen. 5.000 kaarten van de mensen in Nickerie waren vervallen en de houders waren opgeroepen om zich op één dag aan te melden. Op wijkkantoren werden de mensen niet geholpen. Iedereen moest naar één locatie gaan. Wanneer de mensen zich aanmelden, werden zij ook nog niet eens geholpen. Ze moesten maanden wachten voordat ze mochten terugkomen voor een kaart. In andere districten was en is het niet anders.

Mei 2019: Bazo-kaarten alleen verstrekt door ministerie van Sozavo

In mei 2019 besloten toenmalig ministers André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Antoine Elias van Volksgezondheid dat alle Basiszorg-verzekeringskaarten uitsluitend door het ministerie van Sozavo verstrekt gaan worden, om de distributie te verbeteren en om te garanderen dat de binnenlandbewoners niet overgeslagen worden. Sozavo zou alle distributiekantoren die door het ministerie van Volksgezondheid en het SZF waren opgezet, overnemen en omtoveren tot Sozavo-kantoren.

Begin oktober 2019 moest van Misiekaba de dienstverlening rond de Basiszorg-kaart worden verbeterd. Terwijl in heel Suriname de bewindsman de instructie duidelijk had gesteld, dat iedereen die zich aanmeldt voor een Basiszorg-kaart en een identiteitskaart overlegt in aanmerking moet komen, werkte men in Nickerie echter nog steeds met het oude systeem. Mensen die ziek waren, werden van het kastje naar de muur gestuurd om verschillende documenten te verzamelen. Mensen hoeven echter alleen een ID-kaart te overleggen om een medisch pasje te kunnen krijgen. Mensen die ziek zijn en een kaart nodig hebben om de dokter te bezoeken, moeten geholpen worden. 

Met het oog op gevaar voor besmetting met het Covid-19 virus, nam het Staatsziekenfonds half maart van dit jaar enkele maatregelen. SZF verplicht-, Bazo- en BZV-verzekerden die zich in maart 2020 en april 2020 zouden moeten aanmelden voor het aanpassen van de geldigheidsduur op de SZF-kaarten, hoefden zich niet aan te melden. De geldigheidsduur van deze kaarten werd tot nader bericht automatisch verlengd. Aan de dienstverleners werd gevraagd om de diensten aan deze verzekerden zoals gebruikelijk voort te zetten. Het SZF staat garant voor de betaling hiervan, zo liet de directie weten.

 Medio mei werd bekend dat de Bazo-kaart automatisch zou worden verlengd tot en met 30 juni. Dit gold voor de pasjes met een vervaldatum tussen 1 januari en 30 juni. Dat wil zeggen dat de kosten voor de huisarts, apotheek, specialist, laboratorium, röntgen, ziekenhuis, enzovoorts tot en met 30 juni 2020 normaal doorbetaald moesten worden.

De voorgaande terugblik bevestigt de wanorde bij het verstrekken van Bazo-kaarten en het constant opnieuw verlengen ervan voor steeds slechts zes maanden de afgelopen jaren. Deze administratieve miskleun levert uiteraard telkenmale bijzonder veel extra werk op, maar vooral veel irritatie en ergernis bij de houders van de kaart, die het wachten in rijen beu zijn.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: