VES verontwaardigd over Stabiliteitsplan regering

De Vereniging van Economisten (VES) is verontwaardigd over het Stabiliteitsplan van de regering. Vorige maand had de regering aan VES gevraagd om dit plan te bestuderen en adviezen uit te brengen. De eerste conclusie is dat het plan heel ‘broeja’ is en veel tegenstrijdigheden bevat, vertelt VES-voorzitter Winston Ramautarsing aan Dagblad Suriname.

Stabiliteitsplan voldoet niet aan basisvereisten

Ramautarsing betreurt het dat de regering na 100 dagen nog steeds geen goed Stabiliteitsplan op tafel heeft gelegd. Hij wijst erop dat een goed Stabiliteitsplan eenduidig is over wat bereikt moet worden, binnen hoeveel tijd, met welke middelen, welke maatregelen, en met welke effecten. “Het Stabiliteitsplan bestaat uit 7 losse documenten. We hebben het plan niet kunnen ontdekken, doordat het tegenstrijdige documenten zijn zonder een samenhang. Het voldoet dus niet aan de basisvereisten van een plan”, geeft Ramautarsing aan. Dit heeft VES een week nadat ze de documenten had ontvangen, schriftelijk meegedeeld aan president Chandripersad Santokhi. “We hebben toen geadviseerd om dat plan te herschrijven. We hebben aangeboden om hem daarbij te helpen. Hij heeft niet gereageerd.” Doordat een reactie uitbleef, heeft VES haar bevindingen in een 11 pagina’s tellend document vervat en meegedeeld aan zowel de president als Financiënminister Armand Achaibersing.

VES heeft nog geen mandaat voor alternatieve plannen

Die bevindingen zijn geen alternatieve plannen, verduidelijkt de VES-voorzitter. Daarvoor moet de regering eerst mandaat geven aan VES. Deze vereniging heeft overigens veel ervaring op het gebied van het samenstellen van herstelprogramma’s. Zo heeft VES ook meegewerkt aan het SAP (Structureel Aanpassingsprogramma) en aan het herstelplan tijdens de regeerperiode van Venetiaan. “Een overgroot deel van ons plan is met succes uitgevoerd. Vorige week kwam er op onze tweede brief een reactie van de president, waarin hij de ministers Achaibersing en Albert Ramdin verzoekt om VES te betrekken in het formuleren van het herstelplan. En wij wachten het af.”

SER is stil over Stabiliteitsplan

Het Stabiliteitsplan van de regering is enerzijds geschreven door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en anderzijds door verschillende afdelingen van Financiën. Ook aan de Sociaal Economische Raad (SER) is gevraagd om adviezen uit te brengen. SER is opmerkelijk stil over het Stabiliteitsplan van de regering. Binnen SER zijn er overigens wat interne strubbelingen, wat niet bevorderlijk is om alle neuzen in één richting te laten staan. Minister Achaibersing liet vorige maand weten dat hij verwacht dat de nieuw aangetreden SER geen fundamentele wijziging zal forceren betreffende het Stabiliteitsplan. Of dat inderdaad zo is, moet nog blijken.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: