Deken Gadjradj: “Bij conflict tussen wet en gerechtigheid, kiest u voor gerechtigheid”

Op vrijdag 23 oktober werden Odessy Kok Tai Ling, Sharoma Brispat gehuwd Birtantie en Francyn Nathalie Djajadi toegelaten als advocaat bij het Hof van Justitie. De deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, mr. Samantha Gadjradj, sprak haar waardering uit dat zij als eerste vrouwelijke deken maar liefst drie vrouwelijke collega’s mocht verwelkomen in de beroepsgroep.  “Ode eveneens aan deze zojuist toegelaten jonge vrouwen, aangezien zij eveneens moeder zijn en naast hun gezin, door hun toelating eveneens hebben gekozen om de rechtsstaat te dienen als advocaat, hetgeen niet ongemerkt voorbij mag gaan”, zei de deken in haar spreekbeurt. De deken wees erop dat de eed een uitdrukking van het wezen van het vak van de advocaat is. Deze houdt immers in dat de advocaat “geen zaken zal aannemen of verdedigen die hij in gemoede niet kan geloven rechtvaardig te zijn”.

“U kiest voor gerechtigheid”

“Ons wapen spreekt van ‘Justitia’, hetgeen betekent dat wanneer het moment zich voordoet, namelijk het conflict tussen wet en gerechtigheid, u kiest voor gerechtigheid. Doet u wat rechtvaardig is. Dit is de eeuwenoude traditie in Suriname en dat is wat van u wordt verwacht.”

Een advocaat is trots op zijn beroep. Het is een mooi en waardig beroep. Bij bespreking van de functie van advocaat in de samenleving stond de deken stil bij drie internationale begrippen. Het eerste is een eerlijk proces. Een advocaat is als een tijger, die waakt over de formele gang van zaken en is hij degene die zijn cliënt bijstaat met kennis van het recht in absolute vrijheid, onafhankelijkheid en geheimhouding. Ten tweede gaat het om vrijheid en onafhankelijkheid: een  advocaat moet kunnen werken in een stelsel, dat hem vrijheid en onafhankelijkheid schenkt. Aan de andere kant moet de advocaat zelf ervoor zorgen dat hij diezelfde vrijheid en onafhankelijkheid bewaakt en bewaart. Een advocaat, als dat in de verdediging van de belangen van zijn cliënt noodzakelijk is, moet voorts onverbloemd kritiek kunnen uitoefenen op welk orgaan van het land dan ook, al is het de regering of de rechter. Alleen dan is die advocaat daadwerkelijk vrij en onafhankelijk in de uitoefening en beleving van zijn of haar beroep.

Advocaat als hoeder van de rechtsstaat

Een advocaat moet voorts kunnen bewegen in een goed ontwikkelde rechtstaat. Het waarborgen van de rechten van de burger, het voorkomen van willekeur door de overheid, het corrigeren door de strafrechter van het gedrag tussen burgers, het nakomen door de overheid van de verplichtingen jegens de burger. “Dat alles behoort ons systeem van de rechtsstaat te garanderen. Dat vereist van alle betrokkenen dat wij ons inzetten voor het onderhouden van die rechtsstaat. Wij zullen voortdurend alert moeten zijn op inbreuken en ondermijningen van de rechtsstaat. Voor de advocatuur in Suriname betekent dit dat de advocatuur zijn rol als hoeder van de rechtsstaat alleen kan vervullen als wij ons blijven inzetten voor een kwalitatieve goede beroepsopleiding, voor vernieuwen van onze beroepsethische uitgangspunten, zoals de ere-regelen, voor het transparant maken van integriteit en voor een goede tuchtrechtspraak.”

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: