Jordan kaart onhygiënische situatie en tekorten op scholen Marowijne aan

‘Lekkages overal, defecte kranen en het toilet loopt onder water’

Abop-parlementariër Genevievre Jordan stelde recent tijdens een bezoek aan scholen en instanties van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) in Marowijne veel zaken te hebben aangetroffen, die aangepakt moeten worden. “De meeste scholen in het district Marowijne hebben onvoldoende meubilair. Veel van de toiletpotten en wasbakken werken niet of zijn kapot. Ik heb mij persoonlijk georiënteerd op de Sint Gerardusschool en OS 1 in het resort Albina. Daar zijn de toiletgroepen helemaal niet in orde. Lekkages overal, defecte kranen en het toilet loopt onder water. Vooral in deze periode van het Coronavirus moeten de sanitaire voorzieningen op de scholen in orde zijn. Dit is helaas niet het geval om de meeste scholen in Marowijne”, benadrukte de politica gisteren tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA). Zij deed een dringend beroep op de regering om deze zaken met de meeste prioriteit aan te pakken, herstellen en of te vernieuwen. Wat de renovatie van scholen betreft, vroeg zij de regering om de Sint Petrus Klaverschool in het ressort Moengotapoe, OS1 Albina en de Sint Gerardus school mee te nemen in de begroting.

Interieurverzorgers niet aanwezig tijdens schooluren

Een ander probleem welke de Abop’er heeft geconstateerd, is dat de interieurverzorgers niet aanwezig zijn tijdens schooluren, zoals dat voorgeschreven is in het protocol vanuit Minowc. Zij vroeg minister Marie Levens om extra aandacht hierop te vestigen.


Avondopleiding Hoofdakte en De Nieuwe Leerkracht weer beschikbaar stellen in Marowijne

Een groep van ongeveer 100 leerkrachten in het district Marowijne hebben de Abop-parlementariër met het verzoek benaderd om de regering zover te krijgen dat ze de avondopleiding voor de avondopleiding voor de Hoofdakte en De Nieuwe Leerkracht weer beschikbaar stellen in het district Marowijne. Zij deed een beroep op de regering om dit verzoek in overweging te nemen.

Inspectiekantoor in Marowijne heeft volledige renovatiebeurt nodig

Het district Marowijne heeft volgens Jordan ook een goed functionerende afdeling Inspectie nodig. Al geruime tijd heeft zij de informatie dat het inspectiekantoor te rayon 24 in Marowijne een volledige renovatiebeurt behoeft. “Het plafond is ingezakt en alle apparatuur, zoals computers, printers en dergelijken zijn defect. De elektriciteitsbekasting is verouderd en moet worden vernieuwd om de kans op kortsluiting uit te sluiten. Ook de sanitaire voorziening van het kantoor is niet wat het wezen moet”, benadrukte zij. Volgens de parlementariër moeten al deze zaken dringend aangepakt worden.

Minimaal tweekamerwoningen voor leerkrachten

Wat goede huisvesting voor leerkrachten in het district betreft, is dat volgens Jordan altijd een probleem geweest. “Er zijn niet voldoende onderwijswoningen in het district. Dit probleem is de oorzaak dat er niet genoeg leerkrachten belangstelling hebben om lessen in het district te komen verzorgen. Veel leerkrachten hebben een gezin, bestaande uit drie of vier kinderen. Een éénkamerwoning aanbieden aan zo een leerkracht is dus niet geschikt. Er moeten minimaal tweekamerwoningen beschikbaar zijn”, stelde zij. Indien het ministerie op dit moment niet in staat is meer woningen te bouwen, dan stelt zij voor om dit probleem op te lossen door deze leerkrachten een vergoeding te geven als huishuurtoelage, zodat zij een huis kunnen huren. Een andere oplossing is om percelen beschikbaar te stellen, zodat de leerkrachten zelf op zoek kunnen gaan naar financiering van de woning die zij willen opzetten.

8 stuks nieuwbouw leerkrachtenwoningen al meer dan 5 jaren onbewoond

Vermeldenswaard volgens Jordan is dat in het ressort Moengo zo een 8 stuks nieuwbouw leerkrachtenwoningen al meer dan 5 jaren onbewoond zijn, terwijl er een tekort is aan leerkrachtenwoningen. Zij ziet graag een onderzoek van de minister naar de reden waarom deze woningen zo lang nog steeds onbewoond zijn.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: