Grenskwestie moet prioriteit zijn op agenda met Guyana

De inkt is nauwelijks droog van onze vorige oproep aan president Santokhi om als eerste prioriteit de grenskwestie in het westen op agenda te plaatsen of de handelingen van de Guyanese regering bevestigen niet alleen onze donkere vermoedens, maar meer nog de noodzakelijk prioriteit voor de afhandeling van de grenskwestie. Dit benadrukt de politiek partij DA’91 in een persbericht. “Deze week presenteerde de Guyanese president zonder blikken of blozen zijn verminkte toerismekaart waar het Tigri-gebied prominent onderdeel van uitmaakt. De regering van ons land dient ogenblikkelijk protest aan te tekenen bij de Guyanese regering en de kop niet in het zand te steken alsof er niets aan de hand is omwille van de drang hun regering te vereeuwigen middels de bouw van een brug.”

Het is daarom ook niet opportuun dat de Surinaamse president het voornemen heeft de Guyanese president als eregast te ontvangen bij de viering van de 45ste Onafhankelijkheidsdag van Suriname. Hoe kan je precies op de dag dat je extra stil staat bij het belang en de betekenis van het grondgebied dat je in eigen beheer hebt genomen van de kolonisator, juist die president van het land, dat jouw recht op dat grondgebied betwist, tot je eregast maken? DA’91 stelt vast dat Guyanese gewelddadige occupatie van het Tigri-gebied, ondanks lopend overleg als “goede vrienden en buren” te verdagen, getuigt van onrechtmatigheid en agressiviteit.

“In ons patriottisch denken verdient de Guyanese president het predicaat van “eregast” historisch ook niet, omdat het verdacht is dat de onrechtmatige occupatie van Tigri plaatsvond na de Guyanese onafhankelijkheid en de weigering daarna met het niet-zelfstandige Suriname terzake te praten.” DA’91 verwacht dan ook van regering Santokhi dat zij per direct de oplossing van de totale grenskwestie op agenda plaatst. “Bovendien doen wij een dringend beroep op onze DNA om de regering hierbij ook een extra duw in de rug te geven. Wij benadrukken wederom van de in het volkenrecht bekende vreedzame middelen gebruik te maken. We hebben onder de huidige omstandigheden méér fiducie in voorlegging ter berechting en beslissing aan het Internationaal Gerechtshof. Voorts doen wij een dringend beroep op de president om de Guyanese president pas tot eregast te maken wanneer het grensgeschil tot het verleden behoort. Suriname verdient bescherming en dat is de belangrijkste taak van de president! Suriname verdient beter!”

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: