Verdere downgrading accentueert gebrek aan goed regeringsbeleid

Met de verdere downgrading van Suriname naar de C-status wordt het gebrek aan een goed regeringsbeleid geaccentueerd. Dit stelt Roy Bhikharie, voorzitter van de Progressief Verheffende Partij (PVP), tegenover Dagblad Suriname. “Een downgrading houdt in dat er sprake is van slecht beleid. Het betekent dat een land geen enkele garantie heeft om terug te kunnen betalen.” Hij vermeldt erbij dat het niet iets van nu is dat Suriname failliet is, dit is jaren geleden al begonnen. En juist om die reden mist Bhikharie de juiste aanpak van de machthebbers.

Wat de VHP-Abop regering terstond had moeten doen, toen ze het roer overnamen van Desi Bouterse, is het vergroten van de verdiencapaciteit. “En daaraan is er niets gedaan. Vóór de verkiezing wist men toch dat ze Oppenheimer moeten betalen? Maar het eerste wat men doet is wie te accommoderen en wie te ontslaan.” Bhikharie blijft erbij dat de terugbetalingscapaciteit van Suriname pas gegarandeerd is wanneer de instituten in het land goed functioneren; zodra de instituten zwak zijn, zal het geld ‘weglekken’. Het feit dat de regering onvoorbereid is, is al een teken van incompetentie, en een intensivering van de legalisatie van corruptie, concludeert de PVP-voorzitter.

Wat nu al begint op te borrelen is het wantrouwen bij de samenleving doordat de regering na 100 dagen nog steeds het tegenovergestelde doet van wat beloofd was. Bhikharie omschrijft de regering als een boekhouder die steeds probeert na te gaan wat mist in de cijfers terwijl het volk uitgebuit wordt. “De taak van OM is niet om de boekhouding te herstellen, maar om de dieven op te sporen en aan te houden.” Bij de diefstal van de miljoenen aan valutakasreserve is het opmerkelijk stil. “Er is sprake van: slechte instituten, geringe verdiencapaciteit, vergroting van vertrouwenscrisis. Hoe moeten we ontwikkeling verwachten?”, aldus de PVP-voorzitter.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: