Amreeta Baidjoe beëdigd tot notaris

Rasoelbaks: ‘Tuchtcollege notariaat met meeste spoed instellen’

Bij het Hof van Justitie is woensdag de jurist Amreeta Urmila Baidjoe beëdigd tot notaris. Baidjoe fungeerde al vanaf 2014 als kandidaat-notaris op verschillende notariaten, als laatst op het notariskantoor van Dollart-Derby die ook als haar patroon optrad.  Zij is bij resolutie van de president van de Republiek Suriname op 8 september 2020 benoemd tot beroepsnotaris in geheel Suriname, na confirmatie door de Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie (SNB) op 6 juli 2020. Iwan Rasoelbaks, waarnemend president van het Hof van Justitie, zei in zijn toespraak dat van de nieuwbakken notaris wordt verwacht dat zij transparant en duidelijk naar de cliënt toe is, in het bijzonder over de kosten van haar diensten en de mogelijke duur van de verrichtingen. “Let u erop wie zich op en rondom uw kantoor postvatten als tussenpersonen, geldschieters en pseudo-notarissen Van u wordt verwacht dat u eerlijk, nauwgezet en accuraat alsook onzijdig zult handelen; dat u de notariswet en alle andere wetten, en ik vul hierbij aan de nog vast te stellen reglementen, die betrekking hebben op uw dienstverlening stipt zult naleven en de uiterste geheimhouding zult betrachten over de materiele belangen van de burgers die zich bij u hebben aangemeld voor uw diensten”, benadrukte de magistraat.

HvJ nog steeds belast met afhandeling van klachten over notarissen

Een van de prioriteiten van het nieuw bestuur van de SNB zou volgens Rasoelbaks moeten zijn om het tuchtcollege voor het notariaat met de meeste spoed te doen instellen. Dit beroep deed hij voor de derde keer toe. Op dit moment is het Hof belast met de afhandeling van klachten over notarissen. Vanwege het grote aantal klachten kan het Hof deze niet langer behandelen. “Tegelijkertijd zal de instelling van het in artikel 102 van de wet genoemde toezichtsorgaan ter hand dienen te worden genomen. Staat U onafhankelijke controle op uw dienstverlening toe, zodat uw notariaat gecontroleerd en dus transparant kan groeien naar excellente service naar de gemeenschap toe”, aldus Rasoelbaks.

SNB kan notaris ook aanbrengen bij nog in te stellen tuchtcollege

De nieuwe Notariswet heeft volgens Rasoelbaks aan het bestuur van de rechtspersoonlijkheid bezittende SNB een variëteit aan en verregaande verordenende bevoegdheden toegekend. “Bij gebleken niet-naleving van de verordeningen/reglementen kan behalve een cliënt, ook de SNB, u aanbrengen bij het tuchtcollege. Aangezien alle notarissen en kandidaat-notarissen van rechtswege leden zijn van de SNB en deze rechtspersoon vergaande verordenende bevoegdheden heeft, is het alleszins zaak om te participeren op de uitgeschreven algemene vergaderingen waarbij vooral de verordeningen en reglementen zullen worden vastgesteld teneinde daarbij inspraak te hebben in -en niet onkundig te blijven over de besluiten. Het Hof draagt het nieuw bestuur van de SNB en haar leden een warm hart toe bij het uitvoeren van haar wettelijke taken ter zake de bevordering van een goede beroepsuitoefening door haar leden en van hun vakbekwaamheid alsook in de zorg voor de eer en het aanzien van het notarisambt”. Met deze nieuwe wet in handen, zullen zowel de nieuwe als de oudere notarissen zich volgens de Hof-president dienen te heroriënteren op de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: