Vrij van ongerechtigheid staat mooi

“Nooit eerder hebben wij politievoertuigen en ambulances zo opgeboend en getuned gezien, als bij het vervoeren van personen die door het Coronavirus zijn aangetast. Er wordt in een colonne van minstens drie voertuigen gereden”, aldus een burger.

Nieuw normaal

“Aan kop een politievoertuig, gevolgd door een bus voor gezondheidspersoneel en een ambulance. Met het oog op het Coronavirus is het ‘nieuw normaal’: fris, helder, proper, rein, zindelijk en hygiënisch. Het ingezet rollend materiaal is schoon. Niet alleen in de zin van steriliteit, het gaat ook om schone motoren, die weinig luchtvervuiling veroorzaken. Ware het maar zo dat alle dienstauto’s er zo goed verzorgd en representatief uitzagen.”

Mobiele colonne

“Als de Covid-19 mobile colonne Paramaribo doorkruist, straalt het vanaf een afstand reddende gezondheidszorg uit. Overige weggebruikers gaan ongevraagd, spontaan en respectvol uit de weg om vrij baan te geven aan de rollende Covid-19 hospitaaldienst.”

De kop indrukken

De verschijning van de Covid-19 hospitaaldienst wekt reacties op. “De brandschone Covid-19 mobile colonne neemt zo goed als mogelijk geen ongerechtigheden mee op sleeptouw. Zeer verzorgd, schoon gekleed personeel van verschillende diensten is professioneel, specialistisch veilig bezig om het Coronavirus de kop in te drukken. Verpleegkundigen zij gehuld in beschermende hospitaalpakken. Het ruikt als het ware zo steriel als het hospitaal.”

Ooggetuige verslag

Afgelopen zaterdag 24 oktober was Dagblad ooggetuige van het ophalen van een ongelukkige jongedame, die onaangenaam verrast werd door het Coronavirus. De buren stroomden naar buiten, enigszins verrast geschrokken en met medeleven stonden zij op beleefde afstand achter het gordijn, voor de poort en balkon.

Privacy

De politie trachtte een fotograaf onder de nieuwsgierigen, het vastleggen van de gebeurtenis te verhinderen. Het standpunt van de zonen van Hermandad was: “Het gaat om de privacy van een ongelukkig mens”. Het tegenantwoord was: “Daarmee wordt terdege rekening gehouden. Het gaat om de prijzenswaardige openbare dienstverlening, die uw en andere diensten op het moment aan het verlenen zijn.” De politie riep op om verantwoordelijk bezig te zijn.

Besmettingsgevaar

Op de locatie waar de persoon werd opgehaald, wonen meerdere personen en gezinnen in wat genoemd kan worden een appartementencomplex voor minderdraagkrachtigen. De fungerende politiecommandant werd vanwege de besmettingsmogelijkheid gevraagd naar stappen die ondernomen moeten worden door personen, die op hetzelfde complex wonen. De vragensteller kreeg te horen: “Bel het alarmnummer 178 en of andere Covid-nooddiensten.”

Ontsmetting

Ook kwam de ontsmetting van het gebouw ter sprake. De eigenaar van het verblijf moet daarvoor zorgdragen. Iemand die het zou kunnen weten, bracht naar voren dat het desinfecteren van ruimtes, bedrijven en woningen moet gebeuren door mensen die daarin gespecialiseerd zijn, voorzien zijn van beschermende kleding en geschikt apparatuur. “Er worden speciale desinfectans gebruikt. Er zijn in Suriname meerdere bedrijven die zich hiermee bezighouden. Ontsmetting van werkruimten en woonhuizen is een kostbare zaak.”

Meldingsplicht

Het voorval zette buurtbewoners aan het denken. Afgevraagd werd of besmette personen niet de plicht hebben om hun naaste buren, personen die in hetzelfde huis wonen, op de hoogte te stellen van het feit dat zij dragers van het virus zijn. Zodat eenieder voorzorgsmaatregelen kan treffen. Of staat privacy ook in deze boven de volksgezondheid?

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: