“Geldt opnamelimiet van US$ 150 per week ook voor bankdirectie en stafleden?”

Steven Coutinho: “Wij gaan absoluut geen regels breken die wij zelf voor het publiek hebben neergezet”

Velen zijn verontwaardigd over de US$ opnamelimieten bij het bankwezen. “Geldt de opnamelimiet van US$ 150 per week ook voor de bankdirectie en stafleden?”, is de vraag. De rekeninghouders zijn verontrust over de nieuwe maatregel. Per 16 oktober heeft De Surinaamsche Bank (DSB) haar US$ opnamelimiet aangepast; per week mogen klanten uit hun eigen USD-rekening slechts US$ 150 opnemen. Wie een hoger bedrag wilt opnemen, krijgt euro in plaats van US$. Burgers typeren dit als mismanagement vanuit de bankdirectie.

“De banken hebben meegewerkt om de tegoeden van burgers over te maken naar Centrale Bank van Suriname (CBvS). Die zijn oneigenlijk gebruikt. En nu zijn de banken bezig om de klanten op de meest ongebruikelijke wijze te benadelen”, luidt één der kreten. Dat de banken euro’s willen geven in plaats van US$ wordt niet als een oplossing beschouwd. “Zal de bank rekening houden met het verschil van euro naar US$? Het is een groot bedrag wat je verliest. Wij hebben US$ gestort op onze rekening en we worden nu daarin beperkt.” Rekeninghouders zijn van mening dat banken zichzelf moeten afvragen waarom ze in zo een situatie terecht zijn gekomen dan steeds het probleem op het bord van de klanten te leggen.

Steven Coutinho, directeur van DSB, accentueert tegenover Dagblad Suriname dat de opnamelimiet van US$ 150 per week geen aangelegenheid is van alleen de DSB, maar het totaal bankwezen. Hij zegt met klem dat de bankdirecties en stafleden hierin geen uitzonderingen vormen. “Absoluut geldt die opnamelimiet ook voor ons. Denkt men dat wij uitzonderingen maken voor onszelf? Wij gaan absoluut geen regels breken, die wij zelf voor het publiek hebben neergezet. Recht voor één recht voor allen”, luiden de woorden van Coutinho. Hij voegt daaraan toe dat de banken momenteel geen andere keus hebben. “Elke klant heeft recht op zijn geld, alleen bij de schaarste van US$ gaan wij zelf het heft in eigen handen moeten nemen, en zorgen voor mogelijkerwijs het opstarten van nieuwe geldtransporten vanuit DSB.” Naar zeggen van de DSB-directeur wordt er naarstig naar oplossingen gezocht.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: