Belasting op pensioen komt weg te vallen als btw wordt geïmplementeerd

CLO kijkt uit naar onderhandeling met nieuwe regering

Pensioen is niets anders dan uitgesteld loon. Wat dus betekent dat er loonbelasting wordt ingehouden op pensioen. De secretaris-generaal van CLO, Michael Miskin, zegt desgevraagd aan Dagblad Suriname dat vooral bij de laatste loonsverhoging in 2018 veel personen klagen over de belastingen op pensioen. “Je betaalt geen belasting over de pensioenpremies. De overheid houdt pensioenpremie in, daarna wordt op het bedrag dat overblijft belasting betaald. Gepensioneerden hebben een ruimere belastingvrije grens”, benadrukt Miskin.

Dubbele belasting?

Gepensioneerden ervaren het als een dubbele belasting dat ze in actieve dienst en bij pensioen belasting moeten afdragen. Miskin begrijpt de emoties van de gepensioneerden volkomen en geeft aan dat exact om die reden met de vorige regering overeen was gekomen dat in 2022 de loonbelasting volledig afgeschaft wordt om richting btw te gaan. Hierover was er met de vakbeweging een akkoord ondertekend. De bedoeling hiervan is dat er geen loonbelasting wordt geheven op pensioen.

Verschuiving van directe naar indirecte belastingen

“Wij willen af van de directe belastingen. Vanaf de jaren ’90 wordt er gesproken van een verschuiving van directe naar indirecte belastingen. De btw is een indirecte belasting. We vinden dit eerlijker, want er zijn een heleboel mensen in de samenleving die geen belasting betalen.” Miskin kijkt uit naar gesprekken met de huidige regering om andere vormen van belasting overeen te komen ter compensatie van het verlies van de loonbelasting. Bij de ambtenaar wordt overigens 10% ingehouden voor pensioen, terwijl de overheid als werkgever inkomt met 5%. Daar deze percentages aan de lage kant zijn, is het vaak niet toereikend voor de pensioenen. De tekorten worden dan door de overheid betaald. Elke keer wanneer er een loonsverhoging wordt toegekend aan de ambtenaren worden de pensioenen herberekend. Volgens Miskin zijn er 27.000 personen in het CLO-bestand van wie de pensioenen herberekend moeten worden.

Ook wettelijke pensioenregeling voor particuliere sector

In 2014 is de Wet Algemeen Pensioen in werking getreden. Het is bedoeld om een verplichte pensioenregeling in te voeren voor de particuliere sector waarop iemand recht heeft wanneer de leeftijd van 60 jaar is bereikt en wanneer ten minste 5 jaren premie is betaald. Het Algemeen Pensioenfonds (APF) is dus opgericht voor de particuliere sector, terwijl het Pensioenfonds Suriname een overheidspensioenfonds is. De wetgeving over het overheidspensioenfonds dateert van 1972. De Wet Algemeen Pensioen hanteert overigens 4 soorten pensioenen: algemeen pensioen, partnerpensioen, wezenpensioen en invaliditeitspensioen. Net als bij de ziektekostenverzekering dienen de particuliere werkgevers en werknemers elk 50% van de premie te betalen. In de APF-wet is eveneens geregeld dat 60-plussers die minimaal 60 maanden premie hebben gestort in het Algemeen Pensioenfonds, maandelijks recht hebben op een minimale uitkering van SRD 300.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: