DNA-voorzitter Bee staat stil bij 75-jarig jubileum VN

De Nationale Assemblée (DNA) heeft vrijdag in een buitengewone openbare vergadering stilgestaan bij het 75-jarig jubileum van de Verenigde Naties (VN). DNA-voorzitter Marinus Bee zei in zij toespraak dat de VN dit heuglijk feit viert te midden van een wereldwijde gezondheidscrisis met economische en sociale gevolgen. “Onze hedendaagse wereld lijkt in niets op die van 75 jaar geleden toen de Verenigde Naties werden opgericht. Een wereld, die nu wordt geteisterd door ongelijkheid, armoede, honger, gewapende conflicten, terrorisme, onveiligheid, klimaatverandering en pandemieën,” zei de voorzitter. Wereldwijd fungeert de VN volgens Bee als een forum waar de lidstaten kwesties kunnen aankaarten en bespreken. Dat typeert hij een ware uitdaging. “Het handhaven van internationale vrede en veiligheid, het beschermen van mensenrechten, het leveren van humanitaire hulp, het bevorderen van duurzame ontwikkeling en het handhaven van het internationaal recht zijn allemaal nauw verankerd in het thema: ‘De toekomst die we willen, de VN die we nodig hebben’. De uitdagingen van vandaag vereisen internationale samenwerking over de grenzen heen. Multilateralisme is hét sleutelprincipe van de Verenigde Naties en een bepalend principe van buitenlands beleid. De VN is bij uitstek de organisatie, die kan helpen bij het hervormen van instellingen in dienst van de wereldbevolking.” Gezien de huidige uitdagingen waarmee de wereldpolitiek wordt geconfronteerd en haar specifieke structurele voorwaarden, lijkt multilateralisme volgens de parlementsvoorzitter een cruciale vorm van internationale diplomatie te zijn.

Rol parlementen belangrijker dan ooit

Aangezien het Coronavirus delen van de wereld kwetsbaarder maakt, roept het ook de behoefte op aan een hervormd multilateraal systeem dat de uitdagingen van de toekomst kan aanpakken. In deze periode zijn parlementen volgens de DNA-voorzitter daarom onderworpen aan maatregelen, zoals het aanhouden van de sociale afstand. Bovendien is hun rol belangrijker dan ooit om noodwetten aan te nemen, middelen opzij te zetten en overheidsmaatregelen te controleren. Verder zei Bee dat in een tijd waarin de wereldwijde gemeenschap kritieke uitdagingen probeert aan te pakken, participatie van jongeren in democratische processen niet alleen een recht, maar ook een noodzaak is.

Jonge mannen en vrouwen moeten politiek beter vertegenwoordigd zijn

Bee zei verder dat er ook speciale maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat jonge mannen en vrouwen politiek beter vertegenwoordigd zijn. “Er zijn meer jonge vrouwen en mannen nodig, niet alleen bij de besluitvorming in onze parlementen en regeringen, maar ook bij vredesinspanningen, in de media en in openbare debatten. Geen enkel land kan in zijn eentje een veiligere en betere wereld creëren. Met deze ideologie promoot Suriname beleid om het leven, de vrijheid, de welvaart en de eigendommen van zijn burgers te beschermen”, aldus de assembleevoorzitter. Nu de democratie in veel landen onder druk staat, lijkt deze alleen een werkelijkheid voor iedereen te kunnen worden met de steun van de volledige internationale gemeenschap.

Jongeren betrekken bij parlementaire aangelegenheden

15 september is sinds 2007 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot “Internationale Dag van de Democratie”. Deze dag reflecteert volgens Bee de toestand van de democratie in de wereld. Het is volgens hem daarom van eminent belang om jongeren te betrekken bij parlementaire aangelegenheden, om zo de instellingen toegankelijker te maken voor hen. “Deze dag moet ons ertoe aanzetten om de democratie en het vertrouwen van het publiek in (overheids)instellingen te versterken. Want wat belangrijk is, is niet alleen om de overwinning van de democratie te behalen, maar om de democratie te behouden. Als parlement hebben we een gedeelde verantwoordelijkheid om het internationaal recht vorm te geven en de plicht om het uit te voeren. Het is onze plicht om de behoeften en belangen van toekomstige generaties te verdedigen en te waarborgen. Laten wij daarom trachten eensgezind te werk te gaan, om onze jongeren die ondersteuning te bieden, zodat ze wereldburgers kunnen worden, voor wie geen enkele uitdaging te groot is”, aldus de DNA-voorzitter.

FR

error: Kopiëren mag niet!