Gajadien bij 75 jaar VN: ‘Werk van ons als wereldburgers nog niet voldaan’

De Nationale Assemblee (DNA) heeft vrijdag in een buitengewone openbare vergadering stilgestaan bij het 75-jarig jubileum van de Verenigde Naties (VN). Coalitie- tevens VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien merkte in zijn toespraak op dat deze dag een viering is van teamwork en samenwerking tussen soevereine naties. “Een verjaardag die driekwart eeuw markeert en die vreedzamer zijn geweest dan enige andere periode in de geschiedenis. Het is een jubileum, dat een tijdperk markeert waarin mensenrechten onbevooroordeeld kunnen worden gerespecteerd, en minder gescheiden van ras, geslacht of nationaliteit.” Volgens de VHP-topper moeten mensen zich echter niet vergissen, omdat al het werk van ons als wereldburgers nog niet is voldaan. Zo werd de overgang naar het nieuwe decennium ook gekenmerkt door verschillende grote bedreigingen voor de wereldwijde gezondheid, veiligheid en milieu. Met de gezondheids- en financiële risico’s die de Covid-19-crisis met zich meebrengt en de voortdurende bedreiging die broeikasgassen vormen voor ons wereldwijde leefmilieu.

Meer actie nodig tegen wereldwijde bedreigingen

Dit alles vraagt ​​volgens Gajadien om meer actie tegen deze wereldwijde bedreigingen en zou een signaal moeten zijn om op de agenda voor 2030 te verdubbelen. “Dit om gezamenlijk armoede te beëindigen, een gezondere aarde voor ons allemaal te creëren en een eerlijker en rechtvaardiger systeem voor alle wereldburgers te creëren. Dit is misschien gemakkelijk te zeggen, maar vergeet niet dat wij dit allemaal moeten voltooien, of u nu in de zakenwereld bent, een ngo, de Verenigde Naties of binnen een nationale of lokale overheid valt. We zouden er allemaal naar moeten streven om iets toe te voegen om deze doelen te bereiken, ondanks de obstakels die zijn opgeworpen om dit te bereiken. Dus laten we allemaal samen staan ​​om de beste 10 jaar tot nu toe voor de mensheid te creëren”, aldus Gajadien, die namens de VHP-fractie de felicitaties overbracht aan de VN en de organisatie verder veel succes toewenste in de komende jaren.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: