‘Jachtopzieners moeten vanuit de regering meer prioriteit krijgen’

‘De economische situatie, de vrije tijd ontstaan door Covid-19 en de beschikbaarheid van transportmiddelen, zorgen ervoor dat jagers frequenter de jachtgebieden intrekken. Het feit dat brandstof duurder is geworden, maakt het bezoek niet minder, maar zorgt wel ervoor dat de jagers meer willen halen dan is toegestaan om de kosten die zijn gemaakt, te kunnen dekken.’ Dit zegt Roy Ho Tsoi van de afdeling Jachtopzieners bij de dienst ‘s Lands Bosbeheer (LBB) in gesprek met Dagblad Suriname. ‘Over het algemeen heb ik de bewustwording zien groeien vanaf de jaren negentig. Het overgrote deel van de legale jagers jaagt verantwoordelijk. We zien dat ook aan de reacties op bijvoorbeeld Facebook als iemand iets verkeerds post. Er wordt gecorrigeerd. Het probleem is dat ook vele jagers een kans nemen, omdat ze weten dat er geen controle is.’

Vergrijzing onder jachtopzieners en uitrusting grote prioriteit

‘Er is een vergrijzing onder de jachtopzieners en er dienen jonge mensen te worden opgeleid tot jachtopziener. We hebben jonge nog flexibele mensen nodig om het veldwerk te verrichten. We moeten vanuit de regering gewoon meer prioriteit krijgen. Met de wisseling van wacht recentelijk zien we positieve ontwikkelingen. Onze uitrusting is een grote prioriteit. Er zijn donoren die dit middels projecten willen opvangen, maar het duurt te lang. Persoonlijke werkkleding is een must. Via projecten komen er middelen vrij. We hopen de via projecten beschikbaar gekomen middelen vanaf november zichtbaarder in het veld waar te nemen.’

Slechts 50 jachtopzieners

‘De jachtgebieden zijn meestal over en via een bepaalde weg bereikbaar. De jacht in de zwampgebieden in de rurale gebieden is iets lastiger. Daar zijn meerdere naderings- en uitvalswegen. De gebieden zijn uitgestrekt, maar kunnen beheerst worden. De verspreiding van de jachtactiviteiten maakt het echter moeilijk. Je kunt niet overal tegelijk aanwezig zijn. We hebben slechts ongeveer 50 jachtopzieners landelijk’, zegt Ho Tsoi.

‘We zijn ook actief langs de kust op de zandstranden voor de zeeschildpadden, maar ook op zee om de no fishing zone tijdens het legseizoen te handhaven. In de watergebieden en zwampen langs de kust zijn we om de kust- en migrerende vogels te beschermen. De jachtopzieners zijn ook bevoegd om de visserijwetten te handhaven en toezicht te houden daarop. Jachtopzieners zijn ook belast met de bewaking en monitoring van de beschermde gebieden.’

‘Ook bij human wildlife conflictsituaties worden de jachtopzieners ingezet, zoals bijvoorbeeld in het geval van ‘predatie op vee en andere huisdieren door jaguars en andere katachtigen, waardoor schade wordt veroorzaakt.’

‘Vanuit bepaalde locaties lijken regelmatig gedode jaguars aangevoerd te worden’

Ho Tsoi: ‘De precieze cijfers zijn niet bekend over jacht op de beschermde jaguar. Deze activiteiten zijn door internationale publicaties ondergronds gegaan. Sporadisch komen voorvallen bij ons binnen, maar er is nog geen indicatie dat het georganiseerd gebeurt. Individuele gevallen vinden verspreid over het land plaats en worden aangeboden aan individuele kopers, heel lastig op te sporen. Er is geen zicht op smokkel. De autoriteiten op de luchthaven zijn alert. De lokale verkoop van jaguartanden vindt zichtbaar op social media nog plaats. De informatiecampagne heeft toch gewerkt aan de bewustwording, maar de economische situatie zal de druk toch weer vergroten. We zijn bekend met de internationale trends, en er is wat informatie bekend, maar nog geen indicatie dat het structureel gebeurt. Vanuit bepaalde locaties lijken regelmatig gedode jaguars aangevoerd te worden.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: